“สัตว์นา” มูลค่าที่เริ่มสูญหาย

สัตว์นาเริ่มสูญหาย

สัตว์นาเริ่มสูญหาย

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประโยคอมตะที่ท้องกันมาตั้งแต่เนินนาน นั่นเพราะวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกผันกับท้องไร่ท้องนามาช้านาน ไม่เพียงข้างเปนผลผลิตหลัก นาข้าวที่รับน้ำจากคูคลองที่เอ่อล้นเข้ามาในช่วงฤดูฝนยังมีผลพลอยได้เป็นสัตว์นามากมาย สายพันธุ์ ปลาช่อน ปลาหมอ พากันยักย้ายจากคูคลองหนองบึง เพื่อเสาะหาอาหาร หาคู่ และให้กำเนิดชีวิตใหม่

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

วัฏจักรนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ชาวนามีแหล่งอาหารโปรตีรตีนให้เลือกมากมายมากมาย ยามว่างก็ไปวางเบ็ด หาปลาหลด ปลาไหล หรือไม่ก็ไปช่อนกุ้งฝอย แมลงดานา และแวะหาเกบหยขมกลับไปทำเมนูรสเด็ด ถึงขนาดที่สมัยก่อนเวลาไปทำนาพกแค่ข้าวเหนียว ส่วนกับข้าวอื่นๆ ไปหาเอาข้างหน้า อาหารจากสัตว์นาไม่เพียงสร้างความปรีดาให้ชาวนาผู้เป็นเจ้าของทุ่ง ยังถูกอกถูกใจคนทั่งไป การจับและขายสัตว์นาเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมอย่างดีระหว่างรอต้นข้าวออกรวง

สัตว์นากำลังลดน้อยลง

ถว่าภาพวิถีชีวิตข้างต้นกำลังเป็นอดีต เนื่องจากวิธีการทำนาเปลี่ยนจากเดิมค่อนข้างมาก เครี่องจักกลถูกนำมาใช้ย่างมากมาย รถไถรถเกี่ยวไม่เคยปราณีต่อสิ่งมีชีวิตใด ขณะที่การใช้สารเคมีเพ่อชดเชยความสมบูรณ์ของผืนดินและขับไล่ศัตรูพืช ทำให้สัตว์นาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สารพิษที่เจือปนในดินและแหล่งน้ำ ทำให้สัตว์บางชนิดลดน้อยและหายากขึ้น หรือมีขนาดตัวเล็กลงกว่าก่อน หรือสัตว์บางชนิดแทบหายหน้าไปเลย เช่น ปลาหลด กุ้งฝอย หรือหอยขม เป็นตัวชีวัดความสะอาดของคูคลองได้เป็นอย่างดี

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ยังมีประเด็นน่าสนใจว่าการลดลงของสัตว์นาในธรรมชาติสวนทางกับความต้องการบริโภคที่ยังคงมีอยู่ตลอด ดูจากการนำเข้าแมลงดาจากประเทศเพื่อนบ้านเกือบหนึ่งล้นตัวต่อปี ส่วนมากนำเข้าจากประเทศกัมพูชาและเมียนมา นอกจากนี้ยังมีารนำเข้าปลาไหลและปลาหลดด้วยเช่นกัน

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์นา

แนวโน้มที่ดีของราคาสัตว์นา ทำให้เกษตรกรหลายท่านเริ่มเลี้ยงสัตว์นาเชิงเศรษฐกิจ หลายรายประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี สัตว์นาหลายชนิดเช่น ปลาหมอ ปลาช่อน กบ ที่ขายกันอยู่ท้องลาดจึงมีสัดส่วนเป็นฟาร์มเลี้ยงเพิ่มขึ้น อาชีพลี้ยงสัตว์นาจึงน่าสนใจและมีอนาคต

ขอขอบคุณข้อมลจากหนังสือเลี้ยงสัตว์นาพารวย

ขอให้ทกคนโชคดี

coachnong

fitfarm เกษตรคนแกร่ง

error: Content is protected !!