หมาป่าสอนให้คิดบวก

หมาป่าสอนให้คิดบวก

“สังเกตความคิดคุณ มันกลายเป็นคำพูดของคุณ”
“สังเกตคำพูดของคุณ มันกลายเป็นการกระทำของคุณ”
“สังเกตการกระทำของคุณ มันกลายเป็นโชคชะตาของคุณ”

ฌอน บูรณะหิรัญ

error: Content is protected !!