หลัก 23 ข้อ ปลูกเมล่อน “ต้องรู้”

สวัสดีครับบทความนี้ผมได้เขียนขึ้นเพื่อคนที่จะเริ่มปลูกเมล่อน หรือได้เริ่มปลูกแล้ว แต่อยากรู้เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันเมล่อนเป็นที่นิยมปลูกกันมากขึ้น แต่การปลูกเมล่อนนั้นก็มีปัญหามากมายเข้ามาทั้งเรื่องโรคและแมลงศัตรู  โดยได้รวบรวมความรู้จากสมาชิกกลุ่มคนปลูกเมล่อนไว้ 23 ข้อดังนี้

 

วิธีปลูกเมล่อน

วิธีปลูกเมล่อน

 

1.เมล่อนกับแคนตาลูปต่างกันอย่างไรใช่พันธุ์เดียวกันหรือไม่?

ซึ่งข้อนี้ผมก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไร รสชาติมันก็คล้ายๆกัน จนได้เข้าใจว่า ทั้งเมล่อนและแคนตาลูปนั้น มันคือ แตงเทศ นั้นเอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์คือ แบบผิวเรียบและผิวนูนแบบตาข่ายนั้นเอง และถ้าสีและกลิ่นทั้งสองก็จะแตกต่างกันไป

2. พื้นที่ไหนสามารถปลูกเมล่อนได้?

เยี่ยมไปเลย เมล่อนนั้น สามารถปลูกได้ทุกที่  ขอเพียงได้รีบแสงแดดจัดๆ ชอบดินชุ่มๆ แต่ไม่ชอบแฉะนะ!!!

3.เมล่อนปลูกได้ดีในฤดูไหน?

บอกได้เลยครับว่า สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล  แต่อาจจะต้องทำการบ้านหนักหน่อยคือ หน้าหนาว หน้าฝน และหน้าแล้ว เพราะว่าในหน้าหนาวจะมีเรื่องโรคทางใบเข้าเล่นงาน โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง โดยมีวิธีป้องกันคือ ต้องพ่นยากำจัดเชื้อ ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยที่โรคทางใบนั้นจะเข้ามาทำลาย หลังแตงติดลูกได้ 15-20 วันขึ้นไปเป็นช่วงที่แตงจะอ่อนแอง่ายมาก

4. แล้วมือใหม่ ควรเลือกปลูกเมล่อนพันธุ์ไหนดีล่ะ?

แนะนำเลยว่า มือใหม่ ควรศึกษาวิธีการปลูกเมล่อน โรคและแมลง เพื่อเตรียมความพร้อม และพันธุ์ที่แนะนำสำหรับมือใหม่คือ พันธุ์ที่เป็นผิวเรียบทุกสายพันธุ์ เพราะ อายุเก็บเกี่ยวจะสั่น แม้กระทั่งความหวานของแตงจำทำได้ง่าย

5. เมล่อนแต่ละพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวเท่ากันหรือไม่?

อายุเก็บเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์นั้นจะไม่เท่ากัน คำที่นิยมใช้กัน นับการเก็บเกี่ยวหลังผสมเกสรติดผลแตงเมล่อนลูกเล็กๆ เริ่มนับจากวันนั้นมีอายุ 35 วัน 45 วัน และ 50 วัน

6. เมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้ปลูก เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่?

แนะนำควรเก็บ ไม่เกิน 1 ปี  เมล็ดจากผูผลิตดังๆ จะมีระบุตามสลาก 1-2 ปี ยิ่งนานอัตราการงอก ยิ่งน้อยลง

7. เมล่อนสามารถปลูกแบบไหนได้บ้าง?

 • ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในระบบท่อหรือถัง (ระบบน้ำวน ใช้ปุ๋ย A,B)
 • วัสดุปลูก กาบมะพร้าวสับ แกลบดำ แกลบดิบ ทรายหยาบ ปลูกในภสชนะปลูก ใช้ปุ๋ย A,B
 • ปลูกจากดินผสมทั่วๆไป แบบนี้จะยกร่อง คล้ายการปลูกผัก

8. วัสดุแบบใด ที่เหมาะนำมาเพาะกล้าเมล่อน

พีทมอส ก็คือต้นมอสที่นำเข้าจากต่างประเทศออาจผสมธาตุอาหารมานิดหน่อย พอเลี้ยงต้นกล้าได้ 1-15 วัน

9. เมล่อนสามารถเพาะกล้าได้ทั้งหมดกี่วิธี

 • ระบบไฮโดรโปนิกส์ ก็เพาะด้วยฟองน้ำ บำรุงด้วยปุ๋ย A,B เลี้ยงต้นกล้า
 • ใช้วัสดุพีทมอส ในถาดเพาะ เราจะได้ต้นกล้าที่โต สม่ำเสมอและแข็งแรง

10. พันยอดเมล่อนกับค้างแลัวหักมีผลเสียอะไรหรือไม่?

ถ้าหักที่ยอดเมล่อน หักต่ำกว่าใบที่ 15 ไม่ดีมีผลเสียอย่างมาก ถ้าหักมากกว่า 20-25 ใบ เป็นช่วงที่เราต้องเด็ดยอดทิ้ง

11. ค้างของยอดเมล่อนเริ่มทำได้เมื่อไหร่

ค้างเมล่อน ทำเมื่อใบจริงออกใบที่ 4 ขึ้นไป ให้เริ่มพันเกลียวลำตันห่างๆ โดยใช้เชือกพยุง

12. หลักการสังเกตดอกตัวผู้ ตัวเมีย และการผสมเกสร

ดอกตัวเมีย จะออกตามแขนงของต้น จะมีตุ้มผลท้ายดอก เกสรตัวผู้ จะมีแคกลีบดอก เกิดทั่วทั้งตัน การผสมเกสรหากปลูกในโรงเรือน ต้องใช้ดอกตัวผู้ต่างต้นแต่พันธุ์เดียวกันในการช่วยผสมเกสร โดยใช้พู่กัน

13. หลักการให้ปุ๋ยเมล่อน

จะมีการให้ทางรากพืช และใบพืช แบ่งระยะการให้ 3 ช่วงอายุ ตัวอย่างสูตรที่แนะนำให้ใช้คือ

 • ปุ๋ยน้ำทางใบแคลเซียมโบรอน กรดอะมิโน ละลายน้ำในการให้ปุ๋ย คำนวณ 1-2 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  พ่น 4-7 วัน
 • สูตรบำรุงต้น ใบ ราก ดอก ผล 16-16-16
 • ช่วงแขนง 7-12 เริ่มแทงแขนง ให้ใส่ 15-52-17  เน้นปุ๋ยตัวกลางสุด
 • เมื่อติดลูกใหญ่เท่าลูกตะกร้อก่อนขึ้นลาย ใส่ปุ๋ย 13-0-46
 • ลายเมล่อนขึ้นเต็มลาย สร้างเนื้อใส่ปุ๋ย 20-10-30
 • ก่อนการเก็บเกี่ยว ช่วยเพิ่มความหวาน ใส่ปุ๋ยเกล็ดพ่นทางใบ 0-0-50 หรือละลายให้ทางราก

14. หัวรดน้ำแบบไหนเหมาะใช้กับเมล่อน

การให้น้ำระบบน้ำหยดพร้อมปุ๋ย เป็นที่นิยมมากที่สุด

15. หลักการตัดแขนงออก

การตัดแขนงให้ชิดลำต้นพอประมาณ แขนงจะยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต พร้อมให้เกสรตัวเมียติดลูกเมล่อนแขนงสามารถออกไปตามข้อใบ ทุกข้อใบ ผลเมล่อนจะอยู่ที่ข้อใบที่ 7-12 ในช่วงแขนงนี้ และสาเหตุการตัดใบ ควรเก็บใบไว้ 25 ใบ แล้วทำกาตัดยอดแตงทิ้งเพื่อให้อาหารส่งมาเลี้ยงลูกเมล่อนได้เต็มที่ พร้อมแขนงที่งอกออกมาใหม่ให้ตัดทิ้ง หลังติดลูกเลือกผลที่เราต้องการแล้ว

16. ผลเมล่อนแตกเกิดจากสาเหตุใด?

ผลเมล่อนแตก เกิดได้หลายสาเหตุมาก ในระยะติดลูก 5 วันขึ้นไป เร่งให้ปุ๋ยในปริมาณมากเกินไป ควรพ่นธาตุทางใบช่วย เช่น แคลเซียมโบรอน

17. แมลงวันทอง ทำลายเมล่อน

แมลงวันทอง ส่งผลเสียต่อเมล่อนเป็นอันดับต้น มันจะเจาะผลเมล่อนที่ยังอ่อน เจาะลำต้น เพื่อจะวางไข่ ถ้าป้องกันไม่ได้แตงตันนั้นคือ เสียที่งต้น เพราะเอาไว้ 1 ลูก/ต้น เท่านั้น

18. ลูกเมล่อนบิดเบี้ยว เกิดจากอะไร?

สาเหตุหลักมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ปลอดโรค เมื่อปลูกในช่วงติดผล จะแสดงโรคที่ติดมาให้เห็น

19. เกิดสีน้ำตาลตรงใบแขนงคืออะไร?

ต้นแตกยางไหล เป็นโรคที่เกิดในเอเชียเยอะมาก ร้อนชื่นโรคนี้จะติดต่อมาจากเมล็ดพันธุ์ จะแสดงอาการเมื่อแหล่งปลูก มีอุณหภูมิสูงและความชื่นสูง ลักษณะอาการ ลำต้นจะแตกเป็นแผล น้ำจะมีสีน้ำตาลแดง หลังจากนั้นแผลจะฉีกขาด ลามทั้งต้น ทำให้ต้นหักได้

วิธีแก้ไข 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี 2.ใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น แมนโทเซบ 3.หลักการพื้นบ้านใช้ ปูนขาว ปูนแดง แต้มโอบบริเวณแผล ต้นที่อาการหนักใช้ปูนยาแนวกระเบื้อง ทำให้ ต้นโตติดลูกปกติ

20. ใบหงิกเกิดจากสาเหตุใด? พร้อมวิธีการแก้ไข

เกิดจากแมลงหวี่ขาว ตัวนี้จะอยู่ใต้ใบอ่อน  เจาะใบดูดกินน้ำเลี้ยงพืช วิธีแก้ไข หากระบาดรุนแรงควรเลือกใช้สารเคมี เช่น เซฟวิน 85% พ่นเป็นครั้งคราว ไม่ควรใช้เกินข้อกำหนด เพราะทำให้ใบไหม้ได้

21. ใบมีสีขาวเป็นวงๆ คืออะไร?

คือ โรคราน้ำค้าง อาการที่ใบจะมีแผลสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน ทำให้ใบแห้งและเหี่ยว อาการปรากฏได้ที่ใบแก่บริเวณเถาแตง ทำให้เถาแตงตายไปก่อน วิธีแก้ไข ใช้ยา แมนโคเซบ

22. การห่อเมล่อน จำเป็นไหม?

เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแมลงวันทอง ช่วยป้องกันแมลงได้ดีเลยที่เดียว

23. วัสดุจากกระถางเดิมที่ถอนต้นทิ้งไปแล้ว เอามาปลูกใหม่ได้หรือไม่

สามารถนำมาปลูกรุ่นต่อไปได้ ต้องตากแดดกลับกอง อย่างน้อย 7 วัน ราดด้วยเชื้อไตรโครเอดร์มา ถ้าวัสดุปลูกต้นที่เกิดโรคไม่ควรนำมาใช้ใหม่

ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม ^^

coachnong

error: Content is protected !!