วัสดุปลูกที่แพร่หลายในเมืองไทย

วัสดุปลูก

วัสดุปลูก

ขี้เถ้าแกลบ

1.คุณสมบัติ

 • pH 7-8.5 มีความแปรปรอนมาก ขึ้นอยู๋กับอายุของกองขี้เถ้าแกลบ ถ้ามีอายุมากจะมีการชะล้างโดยฝนจะลดมาก
 • อุ้มน้ำได้ดี
 • ความหนาแน่นโดยรวมเมื่อแห้ง จะน้อยหนาแน่นน้อย
 • ความพรุนสูง
 • ความคงทนของโครงสร้างดี มีการสลายตัวน้อย แต่จะมีการอัดตัวบ้างหลังปลูก
 • ในหน้าร้อนมีแดดจัดในการปลูกช่วงแรกเมื่อยังไม่คลุมวัสดุปลูก ขี้เถ้าแกลบที่มีสีดำจะสะสมความร้อนทำให้อุณภูมิสูงขึ้นมากจนเป็นอันตรายต่อพืช

2.ลักษณะการนำไปใช้  : ใช้เป็นวัสดุปลูกที่ดีมากชนิดหนึ่ง

3.อายุการใช้งาน 2-4 ครั้ง แต่เมื่อใช้แต่ละครั้งควรเว้นการใช้อย่างน้อย หนึ่งรอบการปลูก เพื่อให้รากเก่าสลายตัวและลดการสะสมโรค

4.ราคาถูก หาง่าย

5.ข้อดีของแกลบ

 • น้ำหนักเบาง่ายต่อการนำมาใช้
 • สามารถอุ้มน้ำได้ดี
 • มีการสลายตัวหลังจากการมาใช้น้อย และเกิดการอัดตัวไม่มากนัก
 • ราคาถูก

6.ข้อเสีย

 • ก่อนนำมาใช้ต้องแช่ด้วยกรดอ่อน หรือชะด้วยน้ำก่อนเพื่อลดค่า pH ให้ต่ำกว่า 6.5 เพื่อป้องกันการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ถ้าไม่มีการปรับค่า pH พืชที่ปลูกในช่วงแรกจแสดงอาการใบอ่อนเหลือง เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก
ขี้เก้าแกลบ

ขี้เก้าแกลบ

ขุยมะพร้าว

1.คุณสมบัติ

 • pH 6-7
 • อุ้มน้ำได้ดีมาก จนอาจมากเกินไป จนมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศ
 • แลกเปลี่ยนประจุมีค่าสูง เมื่อขุยมะพร้าวผ่านขบวนการสลายตัว
 • ความหนาแน่นเมื่อแห้งจะต่ำ
 • ความพรุนสูง
 • มีลักษณะเส้นใยขนาดเล็ก
 • ความคงทนของโครงสร้าง สามารถสลายตัวได้

2.การนำไปใช้ : ใช้เป็นวัสดุเดียวๆ หรือผสมกับวัสดุอื่น

3.อายุการใช้งาน 2-3 ครั้ง

4.ราคาถูก

5.ข้อดี

 • อุ้มน้ำได้ดีมาก
 • ราคาถูก

6.ข้อเสีย

 • อาจมีปัญหาการระบายอากาศที่ราก
 • มีการสลายตัวหลังจากนำมาใช้ และเกิดการอัดตัวแน่น
 • น้ำหนักเบาเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสูง
 • ยากในการกำจัดโรคและแมลง
ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว

กาบมะพร้าวสับ

1.คุณสมบัติ

 • pH 6-7
 • อุ้มน้ำได้ดีปานกลาง ขึ้นอยู่กับขนาด
 • การแลกเปลี่ยนประจุมีค่าสูง เมื่อผ่านกระบวนการสลายตัวแล้ว
 • ความหนาแน่นโดยรวมเมื่อแห้งต่ำ
 • มีขนาดประมาณ 1-3 ซม.
 • ความพรุนสูง
 • สามารถสลายตัวตัว

2.การนำไปใช้ : ใช้เป็นวัสดุเดียวๆ หรือโรยด้านบนขุยมะพร้าว เพื่อเพิ่มการกระจายน้ำได้ดีขึ้น

3. อายุการใช้งาน 2-3 ครั้ง

4.ราคาถูก

5.ข้อดี

 • มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี (อาจมากไปในช่วงแรกๆ)
 • ความสามารถในการอุ้มน้ำปานกลางกำลังดี
 • ราคาถูก

6.ข้อเสีย

 • เมื่อเริ่มปลูกอาจมีปัญหาในการอุ้มน้ำ
 • มีการสลายตัวได้หลังจากใช้แล้ว
 • ยากในการกำจัดโรคและแมลง
กาบมะพร้าวสับ

กาบมะพร้าวสับ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิต ขุยมะพร้าวและกาบมะพร้าวสับเป็นชิ้นและอัดเป็นแท่ง และมีการลดปริมาณเกลือที่สะสมอยู่ในขัยมะพร้าวออก สามารถนำมาปลูกได้ทันที เป็นวัสดุปลูกที่มีความเหมาะสมมากในการใช้เป็นวัสดุปลูก เช่น เมล่อน มะเขือเทศ พริหหวาน

การปลูกเมล่อน วัสดุปลูกที่นำมาใช้มากที่สุดคือ กาบมะพร้าวสับ เพราะระบายอากาศได้ดี ปัญหาที่พบคือความเค็มในกาบมะพร้าวสับ ก่อนนำมาใช้ต้องทำการแช่น้ำก่อนเพื่อชะเกลือ

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

coachnong.com

error: Content is protected !!