การให้ปุ๋ยเมล่อน หวานอร่อยได้ใจ

การให้ปุ๋ยเมล่อนหวานอร่อย

การให้ปุ๋ยเมล่อนหวานอร่อย

ปุ๋ยทางดิน

ปุ๋ยทางดินจะให้สูตรเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว แต่ปรับปริมาณปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของเมล่อน

ปุ๋ยทางใบ

ส่วนปุ๋ยทางใบจะใช้สูตรตายตัวเหมือนปุ๋ยทางดินคือปุ๋ย 1 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร เริ่มพ่นทางใบด้วยถังพ่นยาเมื่อมีใบจริง 2 ใบ ด้วยปุ๋ยเกร็ด (กิโลกรัมละ 120-150 บาท) สูตร 21-21-21 พ่นให้ทั่วทั้งต้นและใบ ทุก 3 วัน/ครั้ง (เมล่อน 60 ต้น ใช้น้ำปุยประมาณ 1 ลิตรครึ่ง) ตลอดจนช่วงการพ่นทางใบให้ใส่ฮอร์โมนตัวอื่น เช่น แคลเซียม โบรอน ผงจุลธาตุ ผสมลงไปด้วย ฉีดพ่นพร้อมกัน

เมล่อนหวาน

เมล่อนหวาน

จนเริ่มมีดอกตัวผู้ออกมาจะหยดพ่นทางใบ เพราะจะทำให้ดอกร่วงผสมติดยาก จนกว่าจะเลือกลูกได้แล้ว จึงกลับมาพ่นปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-10-30 พ่นทุก 3 วัน/ครั้ง เหมือนเดิมพร้อมกับ ฮอร์โมนแคลเซียม โบรอน ผงจุลธาตุเช่นเคย

ฉีดพ่นถึงก่อนเก็บประมาณ 5 วัน ให้หยุดฉีดพ่นทางใบ และเริ่มลดน้ำทางดินจากให้วันละ 5 ครั้ง ให้ค่อยๆลดเหลือ วันละ 4 ครั้ง 3 ครั้ง ลงไปเรื่อยๆ เป็นต้น

จน 2 วันก่อนเก็บเกี่ยวหยุดให้น้ำ ปล่อยให้ต้นตายใบเหี่ยวแห้ง ก็จะได้เก็บผลผลิตพอดี ส่วนดินที่ใช้แล้วนำไปตากแดด 1 สัปดาห์ เติมวัสดุปลูกใหม่ผสมลงไปเพิ่มในอัตราส่วน ดิน 2 ส่วน กาบมะพร้าว 1 ส่วน

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณลุงแจ็ค

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!