นานาสมุนไพร ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู

สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง

สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง

หากพบโรคและศัตรูพืชระบาดไม่มาก ให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หันมาใช้สมุนไพรแทน เพราะต้นทุนถูกและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เกษตรกรต้องขยันและใส่ใจพอสมควร เนื่องจากต้องใช้บ่อยครั้งกว่าสารเคมี แต่การันตีได้ถึงความปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปสมุนไพรที่มีฤทธิ์จำกัดแมลงศัตรูพืชได้ดังนี้

เมล็ดสะเดา

เมล็ดสะเดา

สะเดา

ศัตรูพืชที่ควบคุม

หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะดอกมะลิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง

ส่วนที่ใช้

เมล็ด (มีมากเนื้อในเมล็ด)

โล่ติ๊น

โล่ติ๊น

โล่ติ๊น

ศัตรูพืชที่ควบคุม

แมลงวัน ด้วงถั่ว เพลี้ยอ่อน ตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก

ส่วนที่ใช้

รากและต้นอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

สาบเสือ

สาบเสือ

สาบเสือ

ศัตรูพืชที่ควบคุม

หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อน ด้วงถั่วเขียว

ส่วนที่ใช้

ใบ

ยาสูบ

ยาสูบ

ยาสูบ

ศัตรูพืชที่ควบคุม

ด้วงหมัดผัก ด้วงเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยออน เพลี้ยจักจั่นไรแดง หนอนกอ นอนกะหล่ำปลี หนอนชอนใบ หนอนทั่วไป

ส่วนที่ใช้

พบได้ทุกส่วน มีมากในใบและก้านใบ

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

ศัตรูพืชที่ควบคุม

แมลงหลายชนิด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ส่วนที่ใช้

พบได้ทุกส่วน มีมากในใบและก้านใบ

error: Content is protected !!