แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ ตอนที่ 6

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

จากความเดิมที่ผ่านมานั้น coachnong ได้ทำการสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถติดตั้งมุ้งและหลังคาได้ จึงต่อเติมโครงสร้างจากแปลงผักให้กลายเป็นโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ จนสำเร็จได้ออกมาด้วยดีเยี่ยม

โรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

โรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

วันนี้เราจะมาทำระบบน้ำกับระบบไฟฟ้ากัน สองส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์โดยจะอธิบาย ความสัมพันธ์และความสำคัญดังนี้

 • ระบบไฟฟ้า  เนื่องจากจะต้องใช้ไฟฟ้าในการปั้มน้ำปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา ไฟฟ้าจึงสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าตก อาจจะทำให้ผักเสียหายได้ ถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับ coachnong มีวิธีแก้ไข 3 วิธีดังนี้
 1. ใช้ไฟฟ้าสำรอง หรือ UPS วิธีนี้ช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้น เป็นการดึงเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าได้ชั่วคราว
 2. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิธีในได้ผลสองต่อคือ ประหยัดค่าไฟฟ้า และ พ้นปัญหาไฟฟ้าดับ แต่ค่าลงทุนจะสูง
 3. ใช้วิธีอุดรางปลูก ถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับเกิดขึ้น ให้ทำการอุดทางน้ำ ไม่ให้ไหลลงถังปุ๋ย วิธีนี้จะเปรียบเสมือนการปลูกผักในน้ำนิ่ง

 

ออกแบบตู้ไฟฟ้าไฮโดรโปรนิกส์

ออกแบบตู้ไฟฟ้าไฮโดรโปรนิกส์

ออกแบบการวางกล่องไฟฟ้า

ออกแบบตู้ไฟฟ้าไฮโดรโปรนิกส์

 

ออกแบบตู้ไฟฟ้าไฮโดรโปรนิกส์

ออกแบบตู้ไฟฟ้าไฮโดรโปรนิกส์

ภายในตู้ไฟฟ้าก็จะประกอบไปด้วย แผงควบคุมไฟหลัก ควบคุมไฟส่งเข้าโรงเรือน ควบคุมปั้มน้ำ และสามารถเพิ่มการควบคุมแยกได้อีกตามต้องการ

สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์คือ

 1. ขนาดของสายไฟ
 2. ความยาวของสายไฟ
 3. ขนาดแอมป์ของเบรกเกอร์สวิชต์ เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร
 4. สะพานไฟ สำหรับเชื่อมต่อสาย

 

 • ระบบน้ำ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปลูกผักก็คือ “น้ำ” และ น้ำที่สามารถนำมาปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ได้นั้นจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน น้ำที่นิยมมาใช้กันก็คือ น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำจากบ่อที่ผ่านการกรอง เป็นต้น สำหรับระบบน้ำนั้น coachnong แนะนำให้มีถังพักน้ำไว้เพื่อ ใช้ในการพักน้ำเพื่อตกตะกอน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ และเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำ
ถังพักน้ำไฮโดรโปรนิกส์

ถังพักน้ำไฮโดรโปรนิกส์

 

ลูกลอยในถังพักน้ำ

ลูกลอยในถังพักน้ำ

ภายในถังพักน้ำก็จะใส่ลูกลอยไปด้วย เพื่อให้หยุดการไหลของน้ำเมื่อเวลาน้ำเต็มถัง เมื่อน้ำในถังถูกใช้งานและลดไป ลูกลอยก็จะเปิดให้น้ำไหลเข้ามาจนเต็มถังน้ำ

สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์คือ

 1. ขนาดของท่อน้ำที่เหมาะสม
 2. ข้อต่อ จุดต่อน้ำ
 3. ความยาวท่อน้ำที่ใช้

 

เดินท่อน้ำเข้าแปลงปลูก

เดินท่อน้ำเข้าแปลงปลูก

เดินไฟฟ้าและน้ำเข้าแปลงปลูก

เดินไฟฟ้าและน้ำเข้าแปลงปลูก

 

เสร็จสิ้น ระบบน้ำและไฟฟ้า

เป็นการคืบหน้าไปมากสำหรับการทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงการวางระบบน้ำ และไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องมีการออกแบบ และวางแผนมาก่อน เพื่อที่จะได้ซื้ออุปกรณ์มาอย่างถูกต้อง ไม่ขาดและเกินมากจนเกินไป จนทำให้งบประมาณบานปลายได้ coachnong มีวิธีแนะนำคือ  คิดในหัว – วาดลงกระดาษ  – วางแผนคำนวณอุปกรณ์ ก่อนที่จะลงมือทำ

ระบบน้ำและระบบไฟฟ้าแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์

ระบบน้ำและระบบไฟฟ้าแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์

 

ฝากข้อคิดไว้สำหรับการจะลงมือนั้น
คิดในหัว – วาดลงกระดาษ  – วางแผน ก่อนที่จะลงมือทำ

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!