แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ติดตั้งมุ้งและหลังคาพลาสติกใสของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ ตอนที่ 7

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

จากความเดิมที่ผ่านมานั้น coachnong ได้ทำการวางระบบน้ำและระบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ ตอนที่ 6 ซึ่งถือว่างานได้คืบหน้าไปอย่างมาก เพราะองค์ประกอบหลักของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้สำเร็จไปมากแล้ว

ระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

มาทำโรงเรือนกันต่อเลย

ครั้งนี้ coachnong จะมาทำในส่วนของโรงเรือนกันต่อ ก็คือ ส่วนของมุ้ง และส่วนของหลังคา เพื่อให้โรงเรือน ปลอดจากแมลงและศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น

  • มุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ จะใช้ขนาด 16ตา/นิ้ว หน้ากว้าง 3 เมตร  ใน 1 ม้วนยาวประมาณ 30 เมตร ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาท ประโยชน์ของมุ้งคือ ป้องกันแมลง เชื้อโรคจากอากาศ และทำให้โรงเรือนสะอาดมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือ อาจจะทำให้โรงเรือนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
มุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

มุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

  • หลังคาพลาสติกใส จะใช้ขนาด 100 ไมครอน ขนาด 4 X 9 เมตร ราคาอยู่ที่ประมาณ 1000 บาท ประโยชน์ของหลังคาพลาสติกใสคือ กันแรงกระแทกจากฝนได้ กรองแสงแดดได้ 30 % ลดความร้อนจากแสงแดดได้ และทำให้โรงเรือนสะอาดมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
หลังคาพลาสติกโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

หลังคาพลาสติกโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

 

ขั้นตอนติดตั้งมุ้งและหลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ก่อนที่จะเริ่มนั้น ต้องมีการวัดขนาดของโรงเรือนทั้งหมดก่อน  เพื่อให้ทราบถึงขนาดของมุ้งและหลังคาที่ต้องการจะซื้อ โดยแนะนำให้ซื้อเผื่อไว้ 1 เมตร ทั้งขนาดกว้างและยาว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการติดตั้งมุ้งและหลังคาพลาสติก คือ “คลิปล็อค” โดยที่จะใช้เจ้าตัวนี้ในการหนีบล็อคมุ้งหรือหลังคาพลาสติกติดกับเหล็กแป๊ป

คลิบล็อคของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

คลิบล็อคของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งหลังคาพลาสติกใส

วิธีการติดตั้งหลังคาพลาสติกใส นั้นสามารถทำได้โดยง่าย โดยมีหลักการง่ายๆ คือ

  1. เริ่มติดที่ด้านใด ด้านหนึ่งก่อน โดยใช้คลิบล็อค ห่างกัน ประมาณ 50 เซนติเมตร
  2. ดึงให้ตึง
  3. ระวังพลาสติกเกี่ยวกับรอยเชื่อมของท่อเหล็กแป๊ป พลาสติกจะขาดได้ แนะนำให้ใช้กระดาษรองบริเวณรอยเชื่อมก่อน
  4. ตรวจสอบและดึงให้ตึง ทั้งสี่ด้าน เพื่อไม่ให้เกิดการขังของน้ำหรือเศษขยะ บนหลังคา
ติดตั้งหลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งหลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

 

ติดตั้งหลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งหลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

จากภาพด้านล่างจะเป็นว่าเกิดช่องว่างที่ส่วนบนของหลังคา เกิดจากความผิดพลาดที่วัดขนาดของพลาสติกใสไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแผ่น

หลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ ไม่พอ

หลังคาของโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์ ไม่พอ

 

เริ่มติดตั้งมุ้ง

ในส่วนของการติดตั้งมุ้ง ก็ง่ายมาก coachnong มีวิธีที่แนะนำคือ

  1. เริ่มติดมุ้งจากด้านบนก่อน โดยนำมุ้งไว้ใต้หลังคาพลาสติกใส
  2. เก็บตีนมุ้งโดยใช้อิฐบล็อค
ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

 

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

เสร็จสิ้นการติดตั้งมุ้ง

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

 

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

ติดตั้งมุ้งโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์

เก็บรายละเอียด

สิ่งต่อมาคือ เก็บรายละเอียดที่ตีนมุ้ง เราจะใช้ อิฐบล็อค มาเรียงทับไว้บริเวณขอบตีนมุ้งข่างล่าง

อิฐบล็อค

อิฐบล็อค

 

เสร็จสิ้นการติดตั้งมุ้งและหลังคาพลาสติกใส

เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการติดตั้งมุ้งและหลังคาพลาสติกใส ในขั้นตอนนี้มีข้อผิดพลาดอยู่คือ วัดขนาดหลังคาไม่ถูกต้องจึงทำให้ไม่พอ และจำนวนคลิบล็อคไม่พอ ซึ่งเราจะนำข้อผิดพลาดนี้มา เป็นบทเรียนและประสบการณ์ในการ ทำงานครั้งต่อไป

 

 

นำข้อผิดพลาดนี้มา เป็นบทเรียนและประสบการณ์ในการ ทำงานครั้งต่อไป

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

error: Content is protected !!