แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ติดตั้งรางปลูกไฮโดรโปนิกส์ ตอนที่ 9

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

จากตอนที่แล้วมานั้น จะเป็นการติดตั้งระบบพ่นหมอกของโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ระบบพ่นหมอกของโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ตอนที่ 8 โดยจะเป็นการแนะนำวิธีการซื้ออุปกรณ์และการทำงานของระบบพ่นหมอกโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

หัวพ่นหมอก

หัวพ่นหมอก

ถึงเวลาประกอบร่างแปลงผักกันแล้ว

ได้เวลาที่จะประกอบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ให้สมบูรณ์กันแล้ว ครั้งนี้เราจะนำรางปลูกมาเข้าโรงเรือนกัน โดยรางปลูกนั้นจะมี 2 ส่วนคือ รางอนุบาล และรางปลูก ซึ่งจะมีขนาดของท่อ ที่ต่างกัน โดยที่รางอนุบาลจะมีขนาดท่อเล็กกว่าแปลงปลูก

รางปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 

รางปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 

รางอนุบาลผักไฮโดรโปรนิกส์

รางอนุบาลผักไฮโดรโปนิกส์

 

ทำความสะอาดรางผักไฮโดรโปรนิกส์

ทำความสะอาดรางผักไฮโดรโปนิกส์

ติดตั้งรางปลูกเสร็จแล้ว

เมื่อได้ติดตั้งรางปลูกเสร็จเรียบร้อย ให้ทำความสะอาดราง จากนั้นคว่ำรางไว้ โดยนำช่องปลูกคว่ำลง เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงรางปลูก

คืบหน้าทุกเวลา เมื่อลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!