ค่า pH และ EC สำหรับปลูกพืชแต่ละชนิด

 ค่า pH และ EC สำหรับปลูกพืชแต่ละชนิด

การควบคุมค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช โดยทั่วไปเมื่อพืชยังเล็กจะมีความต้องการ EC ที่ต่ำ และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพืชมีการเจริญเติยโตที่มากขึ้น และพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ EC ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตารางค่า pH และ EC พืชไฮโดรโปนิกส์แต่ละชนิด

พืช pH EC (mS/cm)
กะหล่ำดอก 6.0-6.5 2.5-3.0
กะหล่ำปลี 6.5-7.0 2.5-3.0
กะหล่ำปม 6.0-6.5 1.8-2.4
ขึ้นฉ่าย 6.0-6.5 2.0-3.0
คะน้า 6.0-6.5 3.5-4.5
แครอท 5.8-6.3 1.8-2.2
ซูกินี่ 6.0-6.5 1.2-3.3
เซอราลี่ 6.0-6.5 2.5-3.0
แตงกวา 5.5-6.0 1.0-2.5
ถั่วทั้วไป 5.5-6.2 2.0-4.0
ถั่วเมล็ดแบน 6.0-6.5 1.8-2.2
บร็อกโคลี 6.0-6.5 2.5-3.0
ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) 7.0-7.2 2.0-5.0
ผักโขม ผักบุ้ง 5.0-7.0 1.4-2.0
ผักชี 6.0-6.5 2.5-3.0
พริก 6.0-6.5 1.8-2.2
พาสเลย์ 5.5-6.0 1.0-1.8
แฟง 5.5-6.0 2.0-2.5
มะเขือ 5.8-6.5 2.0-3.5
มะเขือเทศ 5.5-6.5 2.0-5.0
มะนาว 5.5-6.5 2.0-2.5
วอเตอร์เครส (สลัดน้ำ) 6.0-6.8 0.5-1.8
กะเพรา 5.5-6.5 1.8-2.2
ผักกาดหอม 6.0-6.5 0.8-1.2
ผักกาดหอมห่อ 6.0-6.5 0.9-1.6
ผักกาดหัว 7.0-7.2 1.8-5.0
ผักกาดฮ่องเต้ 6.5-7.0 1.5-2.0
ผักน้ำ 6.5-6.8 0.4-1.8
มันฝรั่ง 5.0-6.0 2.0-2.5
หน่อไม้ฝรั่ง 6.0-6.8  1.4-1.8
วิธลูป 6.5-6.8 2.0-4.0
แรดิช 6.0-7.0 1.4-1.8
สควอซ 6.0-6.5 1.2-1.5
เพอร์นิท 6.0-6.5 1.6-2.4
หอม 6.0-7.0 1.4-1.8
ผักสลัด 5.5-6.5 1.8-2.0

ข้อมูลจากหนังสือไฮโดรโปนิกส์ ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!