สติสตางค์ ปัญญาเงินตรา
บินได้เพราะความรักและหมั่นเรียนรู้
มีวินัยและความขยัน
ชีวิตแบบจักรยานยางแบน
error: Content is protected !!