ค่า pH และ EC ของผักแต่ละชนิด
error: Content is protected !!