ศัตรูของความสำเร็จ

“ศัตรู” ของ “ความสำเร็จ”

” ศั ต รู ”
ของ “ความสำเร็จ”
คือ “ความละเลย”

ละเลย..
ในการเรียนรู้

ละเลย..
ในการพัฒนาตัวเอง

ละเลย..
ในการดูแลสุขภาพ

ละเลย..
ในการระมัดระวังคำพูด

ละเลย..
ในการเอาใจใส่ลูกค้า

ละเลย..
ในการแสดงความขอบคุณ

ละเลย..
ในการกล่าวขอโทษ

ละเลย..
ในการบริหารเงิน

ละเลย..
ในการวางแผนชีวิต

หากอยากสำเร็จ
ทิ้ง “ความละเลย!
แล้วเปลี่ยนเป็น
“เอาใจใส่” แทน

ศัตรูของความสำเร็จ

ศัตรูของความสำเร็จ

– โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ –

error: Content is protected !!