สิ่งใดที่เราให้เวลาไปสนใจ สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา

สิ่งใดที่เราให้เวลาไปสนใจ สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา

ถ้าเราเอาเวลาไปคิดถึง
สิ่งที่คนอื่นตำหนิเรา
เราก็จะหงุดหงิด
และหมดพลัง

ถ้าเอาเวลาไปคิดถึง
สิ่งที่คนอื่นชื่นชมเรา
เราก็จะปลื้มใจและมีพลัง

ถ้าเราเอาเวลาไปคิดถึง
ความผิดพลาดในอดีต
เราก็จะเสียใจและหมดพลัง

ถ้าเอาเวลาไปคิดถึง
ความสำเร็จที่ผ่านมา
เราก็จะภูมิใจและมีพลัง

จงใช้เวลาของเรา
ไปคิดถึงสิ่งดีๆเถิด
แล้วใจของเราจะ
มีความสุขและมีพลัง

– โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ –

error: Content is protected !!