สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ฟีเรททิมา โพสธูมา หรือ ขี้คู้

สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ฟีเรททิมา โพสธูมา หรือ ขี้คู้

ชื่อท้องถิ่น ขี้คู้

ลักษณะ เป็นไส้เดือนดินสีเทาที่มีลำตัวกลมขนาดใหญ่ โดยมีขนาดใหญ่กว่าไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ มีข้อจำกัดคือแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตได้น้อยอาศัยอยู่ในดินที่ค่อนข้างลึก

ไส้เดือนพันธุ์ขี้คู้

ไส้เดือนพันธุ์ขี้คู้

การเลี้ยง ชอบอาศัยอยู่บริเวณผิวดินในฤดูฝนกินเศษซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าเปื่อย ส่วนในฤดูร้อนและดูหนาวจะอาศัยอยู่ในดินที่ลึกลงไป และกินดินหรืออินทรีย์วัตถุในดินที่เน่าเปื่อย ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มักพบอยู่ใต้ดินภายในสวนสนามหญ้า หรือพื้นดินในป่า ซึ่งลำตัวจะมีสีเทาผิวเป็นมันวาวสะท้อนกับแสงอาทิตย์จะเป็นสีรุ้ง เมื่อจับจะดิ้นอย่างรุนแรงและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมาก

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!