AS A MAN THINKETH ดั่งที่มนุษย์คิด

หนังสือ AS A MAN THINKETH ดั่งที่มนุษย์คิด

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวสร้างความสำเร็จที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่งของโลก ตีพิมพ์ออกมาแล้วกว่า 100 ปี มียอดจำหน่ายเกิน 40 ล้านเล่ม ถูกแปลเป็นหลายสิบภาษา และเป็นต้นตอของหนังสือแนวพัฒนาตนเองแทบทุกเล่ม

นักปราชญ์ความสำเร็จในปัจจุบันแทบทุกคน ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เช่น

John C. Maxwell กูรูด้านภาวะผู้นำระดับโลก ให้คำนิยมว่า “หนึ่งในลิสต์หนังสือที่ต้องอ่านในชีวิตนี้”

Stephen R. Covey ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 25 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกา ให้คำนิยมว่า “หนังสือเล่มนี้ เป็นงานประพันธ์แห่งปัญญา”

Tom Butler-Bowdon ผู้เขียนหนังสือดัง ” 50 Self-Help Classic” ให้คำนิยมว่า “เป็นเวลาเกือบ 100 ปี หลังจากการตีพิมพ์ As A Man Thinketh ยังได้รับความนิยทจากผู้อ่าน กานำเสนอที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน น่าติดตาม อีกทั้งที่จริงๆ แล้ว เรารู้เกี่ยวกับ แอลเล็น (ผู้เขียน) น้อยมาก ทำให้มันดูยิ่งลึกลับ มีเส่ห์”

as a man thinketh

as a man thinketh

ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงได้รับการยกย่องและได้รับความนิยมจากผู้คนกลายสาขาทั่วโลกเป็นเวลายาวนาน

เพราะเนื่อหาของมันทีความ คลาสิก เป็นสัจธรรม ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับศาสดาผู้ยิ่งใหญ่สอน

เช่นพระพุทธเจ้าสอนว่า….

ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาจากจิต เรากลายเป็นดั่งที่เราคิด ความทุกข์จะมาพร้อมกับความคิดอันชั่วร้าย ดั่งเกวียนตามวัว ความสุขมาพร้อมความคิดที่บริสุทธิ์ ดั่งเงาที่ไม่มีวันจากไปไหน

ข้อมูลจากหนังสือ 100 เล่มเปลี่ยนโลก

error: Content is protected !!