ข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในเชิงการค้า

ข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในเชิงการค้า

การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ สามารถปลูกผักได้ทุกชนิด หากปลูกเชิงการค้า ต้องคำนึงดังนี้

  1. อายุการเก็บเกี่ยว เนื่องจากการปลูกด้วยวิธีนี้ จะมีการลงทุนสูง ดังนั้นจึงควรเลือกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น มีรอบการผลิตหลายรอบต่อปี จะช่วยลดต้นทุนได้ เช่น ผักสลัด หรือผักไทยที่มีอายุสั้นเช่นผักบุ้งผักคะน้าผักโขม
  2. ราคาผลผลิต ควรเลือกผักที่มีราคาสูง ขายได้ราคาดี เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง จึงจำเป็นต้องเลือกผักที่มีราคาดี และตลาดมีความต้องการ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำผักที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดเขียว กวางตุ้ง มาปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์มากขึ้น และนำมาขายภายใต้ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ก็สามารถทำรายได้ได้ดีอีกทางหนึ่ง
  3. ฤดูปลูก ช่วงฤดูฝนผักทั่วไปจะมีออกสู่ตลาดน้อย แต่สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล
ไฮโดรโปนิกส์เชิงการค้า

ไฮโดรโปนิกส์เชิงการค้า

ข้อมูลจากหนังสือไฮโดรโปรนิกส์ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!