ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “เศรษฐี”

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “เศรษฐี”

จงตอบคำถามต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว….

ปัญหาสังคมใดต่อไปนี้ ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ “เงิน”

  1. การค้ายาเสพติดและอาวุธ
  2. การพนัน
  3. การคอรัปชั่น
  4. อาชญากรรมปล้นชิงทรัพย์

หากยังคิดไม่ออกก็นับว่าไม่แปลก… เพราะอันที่จริงคำถามนี้ไม่มีตัวเลือกข้อใดถูกต้องเลย!

สาเหตุก็เพราะว่า ทุกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทุกสังคม รวมทั้งสังคมไทยของเรา ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เงิน” และ “การใช้เงิน” อย่างแยกไม่ออก

ความหมายของเศรษฐี

ความหมายของเศรษฐี

เงินเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมในทุกระดับ เงินจึงถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจมหาศาล และแน่นอนว่าอะไรที่มีอำนาจมหาศาลย่อมเป็นไปได้ทั้งเครื่องส่งต่อความประเสริฐที่ไม่สิ้นสุด และเครื่องมือทำลายล้างมหัพภาพ

…น่าเสียดายที่ทุกวันนี้เงินกำลังถูกนำไปใช้ในกรณีหลังมากกว่ากรณีแรก…อย่างเห็นได้ชัด

การหาเงินไม่ถูกวิธี เก็บเงินไม่เก่ง ใช้เงินไม่เป็น และมีทัศนคติต่อเงินที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความทุกข์ยากและเลวทรามมากมายในทุกระดับ และสถาบัน นอกจากนั้น “ความอยากมีเงินตรา” ที่ไม่ได้มาควบคู่กับ “ปัญญาในการใช้ชีวิต” ก็สร้างความสับสน และหายนะในสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เศรษฐีคืออะไร?

ไม่ได้เน้นสร้าง “คนรวย” แต่เน้นไปที่จะสร้าง “เศรษฐี” ซึ่ง พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี เคยกล่าวไว้ว่าเศรษฐีไม่ได้แปลว่าผู้มีซับมากเพียงอย่างเดียวแต่ตามรากศัพท์ในภาษาบาลีเศรษฐีมาจากคำว่าเศรษฐแปลงรูปเป็นเศรษฐีซึ่งตามหลักไวยากรณ์ของบาลี แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” นั่นเอง

ดังนั้นการ “มีสมองเศรษฐี” ก็คือการ “มีสมองที่ประเสริฐ” สมองที่ประเสริฐคือสมองที่มีปัญญา มีทัศนคติต่อเงินและชีวิตที่ถูกต้อง อีกทั้งยังรู้วิธีสร้างทั้งทรัพย์และสุขอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องเบียดเบียน หลอกลวง หรือเอาเปรียบใครทั้งสิ้น พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เศรษฐีตัวจริงต้องเป็นผู้ที่มี “ทรัพย์มาก สุขล้น พ้นทุกข์” นั่นเอง

รวยความสุข

รวยความสุข

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-

error: Content is protected !!