การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ก่อนการปลูกไฮโดรโปนิกส์

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ก่อนการปลูกไฮโดรโปนิกส์

เมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดที่นำมาเพาะ ต้องอาศัยปัจจัยในการทำให้เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อน คือ น้ำ อุณหภูมิ ออกซิเจน โดยทั่วไปอุณภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดสลัดจะอยู่ในช่วง 20-25  องศาเซลเซียส ปัญหาที่สำคัญในการเพาะเมล็ดของเมืองไทย คือ อากาศของเมืองไทยค่อนข้างร้อน ซึ่งมีผลทำให้การงอกของเมล็ดเป็นไปได้ช้า แล้วมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ

วิธีที่จะช่วยให้การเพาะเมล็ดมีอัตราการงอกสูงขึ้น คือ ให้เพาะเมล็ดในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืน และควรแช่เมล็ดในน้ำเย็น เพื่อกระตุ้นการงอกก่อนประมาณ 15-20 นาที ก่อนนำไปเพาะ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์การงอกได้มากเช่นกัน ทั้งนี้ ให้รดวัสดุปลูกและเมล็ดพืชตอนเริ่มเพาะด้วยน้ำผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อช่วยป้องกันเชื้อราที่ทำลายเมล็ดพันธุ์ อีกทั้ง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยังช่วยส่งเสริมให้พืชที่งอกออกมามีความต้านทานต่อโรคต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย

การคัดเลือกเมล็ดผักไทย-จีน

เมล็ดผักไทย-จีนหลายชนิด จะมีเทคนิคการเพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผักบุ้ง ผักชี ซึ่งเป็นผักที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดค่อนข้างแข็ง ดังนั้นก่อนเพราะเมล็ดควรนำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนประมาณ 1 คืน แล้วเลือกเฉพาะเมล็ดที่จมน้ำ เนื่องจากเมล็ดที่ลอยน้ำแสดงว่าเป็นเมล็ดที่เสื่อมสภาพแล้วไม่สามารถปลูกเพราะได้

การคัดเลือกเมล็ดจำพวกแตง

เมล็ดพืชจำพวกแตง ได้แก่ แตงกวา ฟักทอง เมล่อน แคนตาลูป เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน การเพาะเมล็ดในช่วงที่อากาศเย็นจะทำให้การงอกช้าออกไป โดยปกติพืชตระกูลแตงจะใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณ 2-7 วัน ก่อนนำไปเพาะควรแช่น้ำอุ่นก่อน 3-4 ชั่วโมง แล้วนำไปห่อด้วยผ้าหรือกระดาษชุบน้ำ ห่อเมล็ดไว้ ประมาณ 1-2วัน เมล็ดจะเริ่มงอกก็นำไปเพราะใส่วัสดุปลูกได้เลย ถ้าเป็นฤดูหนาวอาจจะนำผ้าที่ห่อเมล็ด ไปตากแดดเพื่อเพิ่มอุณภูมิในการงอก แต่ต้องระวังอย่าให้ผ้าที่หอเมล็ดแห้งเกินไป

ข้อมูลจากหนังสือผักไฮโดรโปนิกส์ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!