ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของพืช

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของพืช

เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารไม่ครบทุกชนิด หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ พืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมา ลักษณัอาการขาดธาตุอาหารของพืชสังเกตได้ดังนี้

ตาราง ลักษณะอาการผิดปกติเบื้องต้นที่พบทั่วไปในพืชที่ขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต (ธาตุเคลื่อนที่ได้)

ธาตุที่ขาด ลักษณะอาการ
ไนโตรเจน (N) ใบแก่มีสีเหลืองปนส้ม เริ่มจากปลายใบก่อน เมื่อขาดรุนแรง ใบแก่จะแห้งตาย
ฟอสฟอรัส (P) ใบล่างและลำต้นมีสีแดงอมม่วง
โพแทสเซียม (K) ใบล่างมีสีเหลือง โดยเริ่มจากใบเก่าก่อน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลลุกลามไปสู่กลางใบ
แมกนีเซียม (Mg) เนื่อเยื่อระหว่างเส้นใบขอบใบแก่ จะมีสีเหลือง แต่เส้นใบเป็นสีเขียวปกติ
โมลิบดินัม (Mo) ใบแก่ มีสีเหลือง บางครั้งมีจดสีน้ำตาลไหม้บนใบ

 

ตาราง ลักษณะอาการผิดปกติเบื้องต้นที่พบทั่วไปในพืชที่ขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต (ธาตุเคลื่อนที่ไม่ได้)

ธาตุที่ขาด ลักษณะอาการ
แคลเซียม (Ca) ใบอ่อนบิดเบี้ยว ม้วนงอ ยอดหงิก ใบไม่สามารถคลี่ได้เต็มที่
กำมะถัน (S) ใบอ่อนหรือใบบน มีสีเหลืองทั้งใบ
เหล็ก (Fe) ใบอ่อนที่ยังโตไม่เต็มที่ มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ
แมงกานีส (Mn) ใบอ่อนที่โตเต็มที่ มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ และมีจุดสีน้ำตาลบนใบ
สังกะสี (Zn) ใบอ่อนเกิดแถบสีเหลืองทั้งสองข้างของเส้นกลางใบ จากปลายใบลามสู่กลางใบ เส้นกลางใบยังเขียว ใบมีขนาดเล็ก
ทองแดง (Cu) ปลายใบอ่อน มีสีซีดหรือขาว
โบรอน (B) ใบย่น หนาผิดปกติและเปราะ ม้วนงอหรือขาดวิ่น
คลอรีน (Cl) ปลายใบแห้งมีสีเหลือง
นิเกิล (Ni) พืชให้ผลผลิตไม่เต็มที่

ข้อมูลจากหนังสือไฮโดรโปนิกส์ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!