ผักสลัดกรีนโอ๊ค (Green Oak)

ผักสลัดกรีนโอ๊ค (Green Oak))

กรีนโอ๊ค

กรีนโอ๊ค

ลักษณะทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa var.crispa L. เป็นผักตระกูลสลัดต่างประเทศ มีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อน รูปทรงสวยเป็นพุ่ม รสชาติหวานกรอบคล้านผักกาดหอม

ผักสลัดกรีนโอ๊ค

ผักสลัดกรีนโอ๊ค

การปลูกและดูแล

การปลูกลงดิน

การเตรียมดิน

เริ่มจากย่อยดินให้ร่วนซุย แล้วทำการยกร่องแปลงให้กว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ จากนั้นใส่แกลบรองพื้นประมาณ 2  ถัง ขนาดถังละ 20 ลิตร/แปลง และใส่แกลบทุกครั้งที่มีการเตรียมดินเพื่อปรับโครงสร้างของดิน

การปลูก

ให้ทำการเพาะกล้าโดยการเพาะบนวัสดุเพาะกล้าที่มีขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋มหมักชีวภาพในอัตรา 1:1 ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในถาดหลุมเพาะกล้า จากนั้นหยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด รดน้ำทุกวัน จนต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก

การดูแลรักษา

รดน้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและเย็น หลังจากย้ายลงแปลงปลูกได้ประมาณ 3-4 วัน ให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 20 ลิตร/แปลง และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ 40 ลิตร/แปลง ประมาณ 4-5 วันครั้ง แล้วใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพอีกสัปดาห์ละ 20 ลิตร จะทำให้ผักอวบ งาม และสวยงาม

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

หากพบว่ามีศัตรูพืชระบาดให้ฉัดด้วยน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และปลูกผักหมุนเวียนเพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรู ถ้าหากพบหนอนในแปลงให้เปิดไฟในตอนกลางคืนแล้วใช้มือจับทำลาย

การเก็บเกี่ยว

เมื่อผักมีอายุประมาณ 40-45 วัน หลังจากลงแปลงปลูก ก็สามารถเก็บไปบริโภคได้ ซึ่งหากมีผักให้เก็บในปริมาณมาก สามารถตัดผักได้ทั้งวัน แต่ถ้าหากมีผักให้เก็บในปริมาณมากสามารถตัดผักได้ทั้งวัน แต่ถ้าหากผักมีปริมาณน้อยอาจเลือกตัดในช่วงเย็นได้

การรับประมาณและคุณค่าทางอาหาร

รับประทานสดช่วยในการสร้างเม็ดเลือด บำรุงสายตา บำรุงเส้นผม บำรุงประสาท และกล้ามเนื้อ

ข้อมูลจากหนังสือผักสลัดเชิงการค้า

 

error: Content is protected !!