ผักสลัดเรดโอ๊ค (Red Oak)

เรดโอ๊ค (Red Oak)

ผักสลัดเรดโอ๊ค

ผักสลัดเรดโอ๊ค

ลักษณะทั่วไป

เรดโอ๊ค ชื่อวิทยาศาสตร์ Passsiflora foetida Linn. เป็นผักตระกูลสลัดต่างประเทศ มีลักษณะเป็นผักใบสีแดงเข้มและเขียวเข้ม ใบซ้อนกันเป็นชั้นปลายใบหยิกแยกเป็นแฉก เป็นพุ่มหยัก สีสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกากใยอาหารมากมาย จึงช่วยเรื่องระบบการย่อยบำรุงสายตา กล้ามเนื้อ ป้องกันโรคปากนกกระจอก ล้างผนังลำไส้ กำจัดพวกไขมัน มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง

การปลูกและดูแล

ปลูกลงดิน

ผักสลัดเรดโอ๊ค

ผักสลัดเรดโอ๊ค

การเตรียมดิน

เริ่มจากการย่อยดินให้ร่วนซุย แล้วทำการยกร่องแปลงให้กว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ จากนั้นใส่แกลบรองพื้นประมาณ 2 ถัง ขนาดถังละ 20 ลิตร / แปลง และใส่แกลบทุกครั้งที่มีการเตรียมดิน เพื่อปรับโครงสร้างของดิน

การปลูก

ให้ทำการเพาะกล้า โดยการเพาะบนวัสดุเพาะกล้าที่มีคุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ในอัตรา 1:1 ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในถาดหลุมเพาะกล้า จากนั้นหยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด รดน้ำทุกวัน จนต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก

การดูแลรักษา

รดน้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเช้าและเย็น หลังจากย้ายกล้าผักลงแปลงปลูกได้ประมาณ 3-4 วัน ให้ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 20 ลิตร / แปลง และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ 40 ลิตร / แปลง ประมาณ 4-5 วันครั้ง แล้วใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพอีกสัปดาห์ละ 20 ลิตร จะทำให้ผักอวบ งาม และสวยงาม

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

หากพบว่ามีศัตรูพืชระบาดให้ฉีดด้วยน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 20 cc / น้ำ 20 ลิตร และปลูกผักสลัดหมุนเวียนเพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรู ถ้าหากพบหนอนในแปลงให้เปิดไฟในตอนกลางคืนแล้วใช้มือจับทำลาย

การเก็บเกี่ยว

เมื่อผักมีอายุประมาณ 40-45 วัน หลังจากลงแปลงปลูก ก็สามารถเก็บไปบริโภคได้ ซึ่งถ้าหากมีผักให้เก็บในปริมาณมาก สามารถตัดผักได้ทั้งวัน แต่ถ้าผักมีปริมาณน้อยอาจเลือกตัดในช่วงเย็นก็ได้

การรับประทานและคุณค่าทางอาหาร

เป็นผักสลัดที่มีโฟเลท ธาตุเหล็ก และวิตามินซีสูง รับประทานสดๆ ช่วยบำรุงสายตา บำรุงประสาท บำรุงผิว และกล้ามเนื้อ

ข้อมูลจากหนังสือผักสลัดเชิงการค้า

error: Content is protected !!