ผักสลัดบัตเตอร์เฮด (Butter Head)

บัตเตอร์เฮด (Butter Head)

ลักษณะทั่วไป

บัตเตอร์เฮด ชื่อวิทยาศาสตร์ tuca sativa L. เป็นผักชนิดหนึ่งที่มีลักษณะใบอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ เป็นพืชที่ต้องการสภาพอากาศเย็น จึงจะเจริญเติบโตได้ดีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10-24 องศาเซลเซียส ในสภาพอุณหภูมิสูการเจริญเติบโตทางใบจะลดลง พืชจะสร้างสารคล้ายน้ำนม หรือยางออกมา รวมทั้งมีปริมาณเส้นใยสูง และเหนียว ทำให้มีรสขม ส่วนใหญ่นิยมปลูกในโรงเรือนมากกว่า อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน

การปลูกและดูแล

ปลูกลงดิน

บัตเตอร์เฮด

บัตเตอร์เฮด

การเพาะขยายพันธ์ุ

ใช้การเพาะเมล็ดพันธุ์เท่านั้น โดยวิธีการเพาะกล้าในถาดหลุม ใส่หลุมละ 1 เมล็ดเท่านั้น ในถาดหลุมควรใช้ดินค่อนข้างละเอียดและระบายน้ำได้ดี ผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อย ข้อควรระวังอย่าใช้ถาดหลุมใหญ่หรือลึกมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการขังของน้ำภายในหลุมระบายออกได้ยาก ทำให้ต้นกล้าเน่าตาย หลังจากนั้นประมาณ 20 -25 วัน จึงพร้อมนำไปปลูกลงแปลงได้

การเตรียมดิน

สภาพดินควรมีความร่วนซุย โปร่ง ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อไถ่ตากดินตัดวงจรการระบาดโรคพืช 10-15 วันเรียบร้อย จากนั้นให้สะสมอินทรีย์วัตถุในดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ ยกร่องแปลงกว้าง 1 เมตร ปลูกได้ 3 แถวต่อรอง สำหรับพื้นที่ไม่มีโรงเรือนไม่ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากใบจะมีลักษณะเปราะบาง ไม่ทนต่อน้ำฝน จะสร้างความเสียหายอยู่ไม่น้อย ดังนั้นในช่วงฤดูฝนควรปลูกในพื้นที่ใต้โรงเรือนดีที่สุด

การดูแลรักษา

ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอให้พอชุ่ม อย่าให้มากจนเกินไป อาจทำให้โคนเน่าตายได้ หลังปลูก 7 วัน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยขุดใส่ปุ๋ยบริเวณร่องแปลงรอบนอกหรือประมาณ 2-3 เซนติเมตร ก่อนกลบดินทับตาม เสริมด้วยน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษผักเหลือทิ้งใส่ให้ในระบบน้ำหยดทุก 2-5 วันครั้ง หมั่นกำจัดวัชพืชหลังปลูกลงแปลงทุก 15-20 วัน หรือ 2-3 ครั้งต่อรุ่น

การป้องกันโรคและศัตรูพืช

ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำในพื้นที่เดิม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช อีกทางหนึ่งโดยระยะในช่วงเพาะต้นกล้า 20-25 วัน และช่วงย้ายต้นกล้าลงปลูก ไปจนถึงช่วงการเก็บเกี่ยว มักพบเจอโรคกล้าเน่า โรคใบจุด โรครากปม และโรคหัวเน่า ควรหมั่นดูแลไม่ให้น้ำท่วมขังภายในแปลง ส่วนแมลงศัตรูพืชต่างๆ ป้องกันด้วยน้ำหมักสมุนไพรจาก พริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบกระเพา ร่วมกัน 30 กิโลกรัม ผสมกากน้ำตาล 10 กิโลกรัม และน้ำเปล่า 10 ลิตร หมักทิ้งไว้ 20 วัน ก่อนกรองแยกเอาส่วนน้ำมาใช้อัตราส่วน 20 ซีซี ต่อ น้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นลงพื้นดินหากปลูกในโรงเรือนปิดจะลดปัญหานี้ลงบ้าง

การเก็บเกี่ยว

เมื่อมีอายุได้ประมาณ 50-60 วันหลังย้ายแปลงปลูก จึงพร้อมทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การเก็บเกี่ยวให้ใช้มีดตัดเหลือใบด้านนอก 3 ใบ เพื่อป้องกันความเสียหายในการขนส่ง หลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวตอนเปียกน้ำ ควรเลือกเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเช้า ที่มีอุณหภูมิไม่สูง เพื่อคงความสดของผัก ในช่วงฤดูฝนควรเก็บเกี่ยวผักก่อนโตเต็มที่ 2-3 วัน

การรับประทานและคุณค่าทางอาหาร

รับประทานสด ทำเป็นเมนูสลัดหรือเป็นเครื่องจิ้มคู่น้ำพริกแบบไทยๆ ก็ไปกันได้ดี อีกทั้งมีสรรพคุณช่วย บำรุงเส้นผม บำรุงผิว ลดคอเลสเตอรอล บำรุงประสาท และป้องกันโลหิตจาง

ข้อมูลจากหนังสือผักสลัดเชิงการค้า

error: Content is protected !!