สายพันธ์ุไส้เดือนดินเชิงการค้า

สายพันธุ์ไส้เดือนเชิงการค้า

สายพันธุ์ไส้เดือนเชิงการค้า

ไส้เดือนลายเสือ

ไส้เดือนลายเสือ หรือไทเกอร์ เป็นไส้เดือนที่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้าและการเกษตรมากที่สุด ไส้เดือนไทเกอร์มีถิ่นกำเนิดในสภาพหนาวของทวีปยุโรป แต่ได้รีบความนิยมนำไปเลี้ยงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ข้อดีของไส้เดือนไทเกอร์คือ เลี้ยงง่าย ทนสภาพร้อนหนาวได้สูง กินเก่ง สามารถกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตมูลได้มาก เจริญเติบโตเร็ว และให้ลูกมาก

ต่อมาได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไส้เดือนไทเกอร์ในสภาพอากาศร้อนชื่นในปรเทศไทย โดยโครงการวิจัยการเลี้ยงไส้เดือน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการนำไส้เดือนไทเกอร์มาศึกษา จากนั้นทำการปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนได้สายพันธุ์ไส้เดือนไทเกอร์ที่สามารถทนสภาพอากาศร้อนชื่นในประเทศไทยได้สูงขึ้น และก็สามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวได้

ไส้เดือนลายเสือสีแดง

ไส้เดือนลายเสือสีแดง มีลักษณะเหมือนไส้เดือนไทเกอร์ แต่ไม่ออกลาย อยู่ในฮิวมัสและสกุลเดียวกันแต่คนละสปีชีส์ ถ้านำมาผสมกันจะไม่มีลูก

ไส้เดือนแดง

ไส้เดือนแดง มีลักษณะใกล้เคียงกับไส้เดือนลายเสือสีแดง มีลำตัวสีแดงไม่มีลายสลับ อยู๋คนละสปีชีส์กับไส้เดือนไทเกอร์ เป็นไส้เดือนในเขตอบอุ่น

โดยทั้ง 3 ชนิดนี้ถือว่าเป็นไส้เดือนในเขตหนาว เป็นไส้เดือนที่กินเก่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ 3 อย่างคือ

  1. กินเก่ง จึงนำมากำจัดขยะอินทรีย์พอกินมากก็ถ่ายมูลมาก ทำให้ได้ปุ๋ยหมัก
  2. โตเร็ว แค่เพียง 1 เดือน ก็ได้ลูกแล้ว
  3. ถ้าเริ่มเลี้ยงจากไส้เดือน 1000 ตัว ปีต่อไปจะได้ไส้เดือนเป็น ล้านๆ ตัว มันจะให้ลูกทบๆ กันไปเรื่อยๆ

ไส้เดือนแอฟริกัน

ไส้เดือนแอฟริกัน เป็นไส้เดือนที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตอนกลาง ปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงกันทั่วไป มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวสูงสุดเฉลี่ย 4 กรัม ยาวประมาณ 12 นิ้ว ลำตัวมีสีม่วงอมเทามองเห็นเป็นประกายสีน้ำเงิน ข้อดีของไส้เดือนชนิดนี้คือ เจริญเติบโตเร็ว ตัวโต กินอาหารมาก กำจัดสารอินทรีย์ได้เร็ว มีอัตราการขยายพันธุ์สูงเลี้ยงดีๆ อาจโตได้ 1 ฟุต

ไส้เดือนสีน้ำเงินจากเอเชีย

ไส้เดือนสีน้ำเงินจากเอเชีย เป็นไส้เดือนที่พบแพร่กระจายทั่วไปในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี มาเลเซีย พม่า และประเทศไทย โดยลักษณะภายนอกของไส้เดือนสีน้ำเงิน มีลำตัวผอมยาว น้ำหนักสูงสุดเฉลี่ย 0.5 กรัม ยาวประมาณ 6 นิ้ว ลำตัวสวนหน้ามีสีม่วงอมน้ำตาลมองเห็นเป็นประกายสีน้ำเงิน ส่วนท้ายมีสีน้ำตาลหรือสีแดง ข้อดีของไส้เดือนชนิดนี้คือ ขยายพันธุ์ได้เร็วมาก เลี้ย งง่ายเจริญเติบโตได้ดี กินเก่ง ให้ลูกมาก

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!