เชื้อราบิวเวอเรีย กำจัดศัตรูพืช

เชื้อราบิวเวอร์เรีย

บิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช โดยจะเข้าทำลายแมลงหลายชนิด คือ เพลี้ย บั่ว หนอนทุกชนิด แมลวค่อมทอง ไรแดง ไรขาว แมลงหวี่ขาว ด้วง แมลงวัน และยุง นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถกำจัด มด และปลวกได้อีกด้วย

ลักษณะการเข้าทำลายของ เชื้อราบิวเวอเรีย

จะเป็นการเข้าอาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง เมื่อศัตรูพืชสัมผัสกับสปอร์ของเชื้อราในสภาพความชื้นที่เหมาะสม อุณหภูมิอยู๋ที่ 20-27 องศา โดยเส้นใยของเชื้อราจะแทรกทะลุผิวของแมลงหรือหนอน ขยายตัวโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงหรือหนอนเป็นอาหาร จนกระทั่งแมลงหรือหนอนตายไปในที่สุด โดยทั่วไปแมลงและหนอนจะตายภายใน 2-5 วัน

เชื้อราบิวเวอเรีย

เชื้อราบิวเวอเรีย

ลักษณะและการกำจัดแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย

สปอร์ของเชื้อราบิวเวอเรีย เมื่อไปตกที่ผนังลำตัวของแมลง สปอร์ก็จะงอกก้านชู แทงทะลุผ่านลำตัวของแมลง เข้าไปในช่องว่างลำตัวแมลง เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของแมลง ทำให้เลือดภายในตัวแมลงลกน้อยลง ในทางกลับกันเชื้อราก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มช่องว่างลำตัวแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตาย หลังจากแมลงตาย เชื้อราก็จะแทงการชูสปอร์ออกมา แพร่กระจายได้ในธรรมชาติ

การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย

  • เตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อ เชื้อราบิวเวอเรีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนเมล็ดธัญพืช ที่เหมาะที่สุดคือ เมล็ดข้าวโพด เพราะเมล็ดใหญ่ ต้องไม่คลุกสารเคมีและสารกำจัดเชื้อรา โดยนำเมล็ดข้าวโพดมาล้างให้สะอาด
  • ทำให้เมล็ดอุ้มน้ำ โดยแช่ทิ้งไว้ 1 คืน หรือใช้วิธีต้ม 30 นาที
  • นำมาตากให้หมาดน้ำ คือให้ผิวแห้ง
  • นำมาใส้ถุง (ถุงเพาะเห็ด ถุงทนความร้อนขยายข้าง สวมปากถุงด้วยคอขวด แล้วพับปากถุง อุดสำลี หรือขี้ฝ้าย แล้วหุ้มปากถุงด้วยถุงกระดาษ)
  • นึ่งฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
  • ใช้เวลานึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นรอให้เย็นแล้วแกะกระดาษที่หุ้มปากถุงออก
  • การบ่มเชื้อ นำเมล็ดข้าดโพดที่ใส่เชื้อแล้ว ไปวางในสภาพอากาศปกติ ถ่ายเท มีแสงปกติ แต่ไม่ถูกแดดโดยตรง เชื้อจะเจริญเติบโต ซึ่งจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ เมื่อเชื้อเต็มแล้วก็นำไปใช้ได้ การเก็บรักษาเชื้อควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย

ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย

 

หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย

หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วิธีใช้เชื้อราบิวเวอเรีย

นำไปฉีดพ่นในแปลงที่พบเพลี้ย โดยฉีดให้ถูกแมลง ในช่วงที่มีความชื่นสูง เช่นเวลาตอนเช้าหรือเย็น ที่มีแดดอ่อนๆ ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยจะได้ผลดี สามารถดูผลได้หลังจากฉีดไปแล้ว 2-3 วัน

ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ^^

coachnong.com

 

error: Content is protected !!