ข้อควรรู้ 5 ประการเกี่ยวกับปุ๋ย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ย

รู้เวลาควรใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยหมักจัดเป็นปุ๋ยที่เห็นผลช้าแต่ไม่สร้างผลเสียแก่ผัก ดังนั้นควรยึดหลักการใส่ปุ๋ยใน ปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง

หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 7 ถึง 10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยหมัก 1 ครั้ง โดยทั่วไป 1 สัปดาห์ก่อนปลูกผักกินใบที่ใช้ระยะปลูกสั้น (ประมาณ 30 วันก็เก็บเกี่ยวได้) ควรรองพื้นด้วยปุ๋ยหมักจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบริเวณหน้าดินอีก หรือหากต้องการใส่ปุ๋ยก็ให้ดูตามสภาพการเจริญเติบโตของผัก

กลบดินหลังใส่ปุ๋ยเสร็จ

หลังใส่ปุ๋ยหมักบริเวณใต้ใบ (ห่างจากลำต้นเพียงเล็กน้อย) ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ให้กลบดินเพื่อเลี่ยงแสงแดด ซึ่งมักล่อแมลงศัตรูพืชตัวเล็กๆ

ใส่ปุ๋ยหมัก

หากเปรียบเทียบความรวดเร็วในการดูดซึมปุ๋ยของผัก ปุ๋ยน้ำจะดูดซึมได้เร็วที่สุด รองลงมาเป็นปุ๋ยผงและปุ๋ยเม็ดตามลำดับ แต่ถ้าดูจากปริมาณแล้ว ปุ้ยเม็ดจะมีปริมาณมากที่สุดรองมาคือปุ๋ยผงและปุ๋ยน้ำ ในการปลูกผักควรใส่ปุ๋ยสลับกันให้ครบ 3 ประเภทยิ่งดี

คลุกปุ๋ยรองพื้นที่อยู่ในดินด้วย

ก่อนหยอดเมล็ดหรือก่อนการย้ายปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ ควรคลุกเคล้าดินที่มีปุ๋ยหมักอยู่ให้เข้ากัน เพื่อให้ผักได้รับธาตุอาหารทั่วถึงในระยะแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นที่มาของปุ๋ยรองพื้นนั่นเอง

ใส่ปุ๋ยบำรุงให้ถูกเวลา

ผักและผลไม้แต่ละชนิดใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตไม่เท่ากัน จึงต้องคอยเติมธาตุอาหารต่างๆทดแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสภาพการเจริญเติบโตให้เป็นไปด้วยดี ธาตุอาหารเหล่านี้จะใส่เป็นปุ๋ยบำรุง

ผักที่ต้องการปุ๋ยบำรุงในปริมาณมากเช่น กะหล่ำปี ผักบุ้งจีน กะหล่ำปม บล็อกโครี กระเทียม เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือมือใหม่หัดปลูก

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!