แก้ปัญหาโรคพืชด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน

แก้ปัญหาโรคพืชด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน

แก้ปัญหาโรคพืชด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน

การปลูกพืชแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน โดยระบบที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อการเกิดโรคพืชและแมลงแตกต่างกันไปด้วย

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว

การปลูกพืชเชิงเดียว หมายถึงการปลูกพืชชนิดเดียวหรือตระกูลเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธาตุอาหารในดินขาดความสมดุลย์ จุลินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดโรคในดิน มีแมลง หรือสารพิษสะสม โรคพืชที่เกิดจากการปลูกพืชซ้ำชนิด มีมากมายเช่น โรคเหี่ยวเฉาในมะเขือเทศ โรคเหี่ยวเฉาในขึ้นฉ่าย

การปลูกพืชหมุนเวียน

การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึงการปลูกพืชคนละชนิดสลับกันเปลี่ยนกัน หรือปลูกพืชคนละตระกูลในที่ดินแปลงเดียวกัน เพื่อป้องกันโรคพืช แมลง และวัชพืช นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์และปริมาณสารอินทรีในดิน

การปลูกพืชเชิงผสมผสาน

การปลูกพืชเชิงผสมผสาน หมายถึงการปลูกพืชที่มีฤดูกาลเจริญเติบโตเหมือนกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในที่ดินแปลงเดียวกัน วิธีนี้ช่วยลดโรคและโอกาสที่แมลงจะเข้ามาทำลายพืชผัก

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือมือใหม่หัดปลูก

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

error: Content is protected !!