แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ปลูกผักสลัดอายุ 2 สัปดาห์ ตอนที่ 11

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

จากตอนที่ผ่านมานั้นได้ทำการ เพาะเมล็ดกันครั้งแรก แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – วิธีเพาะเมล็ดผักสลัดครั้งแรก!!! ตอนที่ 10 โดยเมล็ดที่ใช้จะเป็นชนิดเคลือบ คือ กรีนโอ๊คกับเรดโอ๊ค ใช้ เพอร์ไรท์และเวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุปลูก

เพาะเมล็ดผักสลัด

เพาะเมล็ดผักสลัด

ผักเป็นไงกันบ้าง

ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ สำหรับการเพาะเมล็กผักสลัด พบว่าผักมีอัตราการงอก ที่ต่ำมาก จากการวิเคราะห์พบว่า น่าจะเกิดจากการเก็บรักษาเมล็ดผักที่ไม่ดี เนื่องจาก coachnong ได้เก็บเมล็ดผักไว้ที่ตู้เสื้อผ้า เป็นเวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งไม่ได้เก็บไว้ในที่เย็น จึงทำให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้

ต้นอ่อนผักสลัด

ต้นอ่อนผักสลัด

ต้นอ่อนผักสลัด

ต้นอ่อนผักสลัด

ทดลองเพาะเมล็ดสลัดรอบสอง

จากนั้น coachnong จึงทำการทดลอง เพาะเมล็ดอีกครั้ง โดยใช้เมล็ดชุดเดิม พบว่าอัตราการงอกของ้นกล้านั้นน้อยมากเช่นกัน จึงสรุปได้ว่า เมล็ดที่ใช้นั้นถูกเก็บรักษาไม่ดี จึงทำให้อัตราการงอกของเมล็ดต่ำ

ประสบการเกิดจากการลงมือทำ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อไปใช้ในวินาทีต่อไป

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

error: Content is protected !!