แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ผักสลัดโตเร็วมาก ตอนที่ 18

ผักสลัดเติบโตเร็วมาก

เมื่อได้นำผักสลัดขึ้นบนรางปลูกเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผักสลัดไอโดรโปนิกส์ ได้รับสารอาหารปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ มีพื่นที่ปลูกมากยิ่งขึ้น และปุ๋ยเข้มข้นขึ้น ทำให้ลักษณะการเจริญเติบโตของผักเร็วมากยิ่งขึ้น

ผักสลัดโตเร็ว

ผักสลัดโตเร็ว

ผักสลัดโตเร็ว

ผักสลัดโตเร็ว

การดูแลผักสลัดในช่วงนี้

ผักสลัดในช่วงนี้ จะมีการเจริญเติบโต เร็วมาก เพียงแค่รักษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ย หรือค่า EC  และระดับ ค่า PH ก็จะทำให้ผักเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และช่วงนี้ก็จะมีโรคและแมลงมาเยี่ยมเยือนบ้าง

 

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดเรดโอ๊คได้รับแสงแดดเต็มที่ จะมีลักษณะสีที่เข้มมาก แต่ควรระวังเรื่องของอุณหภูมิ เพราะผักสลัดชอบแสงแดด และไม่ชอบความร้อน

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ดูแลและบริหารจัดการอย่างมีวินัย ผักก็จะเจริญโตดั่งใจเรา

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!