แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ย้ายผักสลัดขึ้นแปลงปลูก ตอนที่ 17

ถึงเวลาให้ผักโตเต็มที่

ได้เวลานำผักสลัดขึ้นแปลงปลูกกันแล้ว โดยสังเกตที่รากของผักสลัดเริ่มมีความยาว 5 ซม. ก็สามารถที่จะนำผักสลัดขึ้นแปลงปลูกได้ จากนี้เมื่อผักอยู่ที่แปลงปลูกแล้ว อัตราการเจริญเติบโตของผักสลัดจะเร็วมาก และชื่นชมความงดงามของผักสลัดได้เต็มที่

ผักสลัดบนแปลงปลูก

ผักสลัดบนแปลงปลูก

การดูแลและปุ๋ยของผักสลัดบนแปลงปลูก

ในการดูแลผักสลัดที่เริ่มนำเอาขึ้นแปลงปลูกนั้น  สิ่งที่ควรคำนึงเลยก็คือ ค่า PH, ค่า EC และการป้องกันโรค โดยค่าที่ PH นั้น ควรรักษาให้อยู่ในระดับ ที่ 6.0-6.5 ส่วนค่า EC ในระยะแรกจะอยู่ที่ 1.6-1.7 และในการป้องกันโรคนั้น เราจะใช้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ผสมน้ำ จุ่มรากผักสลัดลงไป จากนั้นนำผักสลัดไป ขึ้นรางปลูก  และเรายังสามารถใช้หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาผสมน้ำพ่นให้ทั่วผักสลัด เพื่อป้องกันโรคทางใบและโรคทางราก

ผักสลัดขึ้นรางปลูก

ผักสลัดขึ้นรางปลูก

ช่วงนี้ผักเจริญเติบโตเร็วมาก

เมื่อได้นำผักขึ้นรางปลูกแล้ว และมีการดูแลอย่างถูกต้อง การเจริญเติบโตของผักจะแข็งแรงและมีการเติบโตที่เร็วมาก สรุปสิ่งที่สำคัญคือ

  • ค่า PH 6.0 – 6.5
  • ค่า EC 1.7 – 1.8
  • โดนแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  • ลดอุณหภูมิโดยการพ่นหมอก
  • ใช้กาวดักแมลง
  • ใช้หัวเชื้อไตรโครเดอร์มา
ผักสลัดรางปลูก

ผักสลัดรางปลูก

 

การดูแลเอาใจใส่ และเข้าใจ ผักจะเจริญเติบโตดีมาก

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

 

error: Content is protected !!