แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ผักสลัดโตไม่เสมอกัน ตอนที่ 20

ปลูกผักสลัดแล้ว โตไม่เท่ากัน

ผักสลัดบนรางปลูกเดียวกัน น้ำปุ๋ยเดียวกัน แต่ทำไม้โตไม่เท่ากัน เกิดขึ้นได้อย่างไร จากการวิเคราะห์และสังเกตของ coachnong พบว่าเกิดจากการความเข้มข้นของปุ๋ย และระดับของน้ำปุ๋ย

ผักสลัดโตไม่เท่ากัน

ผักสลัดโตไม่เท่ากัน

วิเคราะห์ปัญหา

จะสังเกตได้เลยว่า ในผัดสลัดรอบปลูกเดียวกันเติบโตไม่เท่ากันอย่างชัดเจน  โดยได้วิเคราะห์ แล้วดังนั้น

  • ความแข็งแรงของผักรอบนี้ไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากเมล็ดผักที่เก็บรักษาไม่ได้
  • การดูแลต้นกล้าในช่วงอนุบาลไม่ดี ทำให้ผักแกนไม่โต ได้
  • ราก งอกช้า อันเนื่องมาจากเมล็ดผักสลัดไม่มีคุณภาพ
  • การให้ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมในแต่ล่ะช่วงของการปลูก
  • ระดับความแรง ของน้ำที่ไหลในท่อ ไม่มากพอ
  • ระดับความสูงของรางปลูกไม่ได้ สมดุล
  • ผักได้รับปุ๋ยไม่เท่าๆกัน
ผักสลัดโตไม่เท่ากัน

ผักสลัดโตไม่เท่ากัน

แนวทางการป้องกัน

แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผักสลัดโตไม่เท่ากัน มีดังนี้

  • เก็บเมล็ดพันธ์ผักสลัดไว้ในตู้เย็น และรักษาความสะอาด
  • วัดระดับรางปลูกให้ได้สมดุล
  • ให้ความเข้มปู๋ยตามช่วงเวลาการเติบโต เช่น ช่วงอนุบาล 1.2 ช่วงแปลงปลูกลดลงตามสัปดาห์ 1.8  –  1.5  –  1.2  – 1.0  – 0 โดยไล่ระดับจนถึงตอนเก็บ

 

การปลูกผัก อ่านอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงได้ลงมือทำ บทเรียนรู้จะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!