แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ผักสลัดเกินเวลาเก็บผลผลิต ตอนที่ 21

จดวันเวลาปลูกผักกันให้ดี

เนื่องจากอายุของผักสลัดจะมีอายุราว 35 – 40 วันไม่เกินจากนี้ หลังจากนั้นผักจะแก่ มีลักษณะเหนียวและขม  ไม่เหมาะกับการที่จะนำมารับประทาน ดังนั้นผู้ที่ปลูกจะต้องคำนวณและบันทึกวันเวลาให้ดี เพื่อที่จะได้ผักสลัดที่กรอบอร่อย และมีคุณภาพ

ผักสลัดอายุเกิน

ผักสลัดอายุเกิน

วางแผนการปลูก

การวางแผนการปลูกผักสลัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากที่เราจะทราบถึงวันกำหนดเก็บแล้ว เรายังจะได้รอบการปลูกผักสลัดที่มีประสิทธิภาพ เราจะได้ผลผลิตผักสลัดทุกสัปดาห์ และมีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

ผักสลัดอายุเกิน

ผักสลัดอายุเกิน

 

การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ การดำเนินการโดยไม่มีแบบแผน จะเป็นการเดินทางอย่างไร้เป้าหมาย

ของให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!