แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ปรับปรุงพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนใหม่ ตอนที่ 23

ได้เวลาเปลี่ยนแปลงพื่นที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ตอนนี้ได้มีโครงการใหม่เปลี่ยนแปลงย้ายพื้นที่โรงเรือนในการเพาะปลูก ให้สามารถเพิ่มเติมและขยายได้ง่ายขึ้น พื้นที่นี้ท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ปลูกข้าวนาปลังในระยะเผาขน จึงทำให้การทำโรงเรือนใหม่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ท้ายทาย
ยิ่งนัก แต่เชื่อได้เลยว่ามันต้องดีมากๆแน่นอน ไม่มีอะไรเกินความสามารถของ coachnong

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

รื้อถอนโรงเรือน

ทำการรื้อถอนโรงเรือน โดยจัดการเก็บให้เป็นระบบ และเรียบร้อย โดยเริ่มเก็บมุ้งและหลังคาก่อน สิ่งที่ระวังเป็นพิเศษคือหลังคาพลาสติกเพราะอาจจะขาดเสียหายได้

 

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

การวางแผนการย้าย

เนื่องจากโรงเรือนมีลักษณะเป็นถอดประกอบ ซึ่งสามารถที่จะถอดประกอบได้ แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถถอดได้จึงจำเป็นต้องยกทั้งชุด ดังนั้นจึงต้องวางแผนการย้าย โดยจัดเตรียมถอดสายไป และระบบน้ำให้เรียบร้อย และพื้นที่ใหม่ก็ต้องเตรียมพื้นที่โดยวัดขนาดพื้นที่ให้สามารถติดตั้งโรงเรือนได้

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

พื้นที่ใหม่

ลักษณะของพื้นที่ใหม่ เป็นพื่นที่ ที่ต้องปรับปรุงเยอะพอสมควร แต่ดูโดยรวมแล้ว สามารถปลูกได้

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

 

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

พื้นที่ปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ใหม่

 

สิ่งที่คำนึกในการปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

ในการที่จะปลูกสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์นั้นมีสิ่งที่ต้องคำนึงคือ

  • ใกล้ไฟฟ้า พื้นที่มีไฟฟ้าเข้าถึง และสามารถควบคุมจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่าย
  • ใกล้น้ำ พื้นที่มีแหล่งน้ำสะอาดเข้าถึง และสามารถควบคุมจัดการเรื่องน้ำได้ง่าย
  • พื้นที่โดนแดดส่องเกิน 6 ชั่วโมง
  • มีการออกแบบป้องกันแมลงโดยติดตั้งมุ้ง
  • ลดความร้อนด้วย สแลน
  • สามารถมีรถเข้าออกได้
  • ใกล้พื้นที่ส่งขาย

 

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

ย้ายโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์

 

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ย่อมดีเสมอ

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!