แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – เก็บผลผลิตผักสลัด ตอนที่ 22

ได้เวลาเก็บผลผลิตกันแล้ว

เนื่องจาดผักสลัดมีอายุเกินกำหนดเก็บแล้ว coachnong จึงตัดสินใจเก็บผลผลิตชุดแรกให้หมด เพื่อที่จะเริ่มใหม่ในชุดปลูกต่อไป มีการวางแผนใหม่ให้ครอบคลุมในการปลูกตั้งแต่อนุบาลจนถึงช่วงเก็บผลผลิต

เก็บผักสลัด

เก็บผักสลัด

 

คุณภาพของผลผลิต

เนื่องจากผักสลัดชุดนี้ มีอายุเกินกำหนด อีกทั้งยัง ไม่ได้เลี้ยงน้ำเปล่าก่อนเก็บ จึงทำให้ผักสลัดมีรสชาด ที่ขม ไม่สามารถทานได้ทันที ต้องนำไปแช่น้ำสัก 1 วันก่อน โดยปกติแล้วก่อนถึงกำหนดเก็บ ให้เลี้ยงด้วยน้ำเปล่าเวลาประมาณ 5 – 7 วันก่อน เพื่อลดความขมของผัก ครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปลูกครั้งต่อไป

เก็บผักสลัด

เก็บผักสลัด

 

เรียนรู้และแก้ไข

จากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักเลย ตอนนี้หันมาทำการปลูกผักสลัด และผักสลัดก็เจริญเติบโต เริ่มจากขุดดิน ต่อไฟฟ้า ต่อท่อน้ำ เชื่อมเหล็ก ผสมปุ๋ย จนตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ จึงทำให้เห็นว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความสามารถของคน ถ้าคิดที่พัฒนาตนเองและความรู้อย่างสม่ำเสมอ  ประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาตลอดการปลูกผักสลัดชุดนี้ตั้งแต่ต้น  จะนำมาพัฒนาในชุดที่กำลังจะเกิดต่อไปนี้ ให้ทุกคึนได้ติดตามกันเลยครับ

เก็บผักสลัด

เก็บผักสลัด

 

ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความสามารถของคน ถ้าคิดที่พัฒนาตนเองและความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!