ธาตุอาหารสำหรับพืชไฮโดรโปนิกส์

ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช

พืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินมีความต้องการธาตุอาหารต่างๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชจะมีอยู่ด้วยกัน 16 ธาตุคือ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แมกนีเซียม,กำมะถัน, แคลเซียม,เหล็ก,แมงกานีส, สังกะสี, ทองแดง,โบรอน, โบลิบดีนัม และคลอรีน โดยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ได้จากน้ำและอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 13 ธาตุแบ่งออกเป็น ธาตุอาหารหลัก  6 ธาตุ และธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ ดังนี้

  • ธาตุอาหารหลักมีอยู่ 3 ธาตุ และมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพืชต้องการใช้ในปริมาณที่มากคือ ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
  • ธาตุอาหารรองมีอยู่ 3 ธาตุ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชรองมาจากธาตุอาหารหลักได้แก่ แมกนีเซียม กำมะถัน และแคลเซี่ยม
  • ทำอาหารเสริมมีอยู่ 7 ธาตุ มีต้องการใช้ในปริมาณที่น้อยแต่พืชจะขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในการใช้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองพืช คือเหล็ก แม่งกันนิส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน
ธาตุอาหารสำหรับพืชไฮโดรโปนิกส์

ธาตุอาหารสำหรับพืชไฮโดรโปนิกส์

ธาตุอาหารใหม่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีธาตุอาหารรองของพืชเพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดคือ นิเกิล ซึ่งเป็นธาตุใหม่ ที่มีผลการวิจัยในนิวยอร์กว่า นิเกิล เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อระบบเอนไซม์ที่มีผลต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ โดยที่ นิเกิล ยังช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กของพืชให้มีประสิทธิภาพ โดยพืชจะมีการสะสมนิเกิลไว้ให้เมล็ด เพื่อประโยชน์ในการงอก หากพืชมีการสะสมของปริมาณนิเกิลไว้อยากเพียงพอ จะทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดในพืชนั้นสูงขึ้นด้วย

ข้อมูลจากหนังสือไฮโดรโปนิกส์ ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!