ลดความร้อน ไฮโดรโปนิกส์ ด้วยสเปรย์น้ำ

การสเปรย์น้ำลดความร้อน

จากการปลูกในสภาพกลางแจ้ง ผักสลัดจะไม่สามารถเจริญเติบโตในหน้าร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปโดยเฉพาะอุณหภูมิของสารละลาย การพรางแสงจะช่วยลดอุณหภูมิได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังสูงกว่าที่ปลอดสลัดจะเจริญเติบโตได้ เช่นในช่วงเดือนเมษายนอุณหภูมิในร่มอาจสูงถึง 35 องศา และอุณหภูมิสารละลายจะอยู่ประมาณ 32 ถึง 35 องศา ซึ่งผักจะชะงักการเจริญเติบโต และจะมีการเข้าทำลายของโรค โดยเฉพาะทางราก โดยที่รากจะเป็นสีดำ

สเปรย์ลดความร้อน ไฮโดรโปนิกส์

สเปรย์ลดความร้อน ไฮโดรโปนิกส์

โรคที่มากับความร้อน

นอกจากนี้ ใบพืชจะเปียกตลอดเวลาและความชื้นจะสูงมากทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดที่ใบ เช่นโรคใบจุด และการดูดใช้ธาตุอาหารพืชจะลดลง ดังนั้นควรมีระบบตั้งเวลาและควบคุมอุณหภูมิเช่นจะมีการตั้งเวลาให้ระบบพ่นน้ำทำงาน 1 นาที หยุด 8 นาที และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา และการตั้งเวลา ต้องเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ เช่นในหน้าร้อนจะต้องพ่นน้ำให้นานขึ้น การพ่นน้ำยังช่วยลดอุณหภูมิของสารละลายด้วย

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่อุณหภูมิสูงมากๆเช่นมากกว่า 38 องศาการพ่นน้ำก็สามารถลดลงอุณหภูมิให้เหลือได้เพียงประมาณ 33 องศา และอุณหภูมิสารละลายอยู่ที่ประมาณ 32 องศาซึ่งเป็นช่วงที่พืชจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีโดยทั่วไปผลผลิตในหน้าร้อน อาจลดลงทั้ง 3-100% ดังนั้นผักสลัดในหน้าร้อนจะมีปริมาณน้อยมากซึ่งไม่พอกับความต้องการของตลาด

เลือกหัวพ่นหมอกสำหรับลดอุณหภูมิ

หัวพ่นละอองน้ำก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องเลือกใช้ให้ดี หลักการทั่วไปในการเลือกหัวพ่นน้ำที่มีอัตตาการไหลต่ำ และมีการพ่นละอองที่ละเอียดที่สุด และหัวที่ใช้ต้องสามารถถอดล้างได้ เนื่องจากการพ่นละอองน้ำ ทางออกน้ำจะมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นจะมีโอกาสที่ตันได้ง่าย จึงต้องหัวที่ถอดล้างได้ง่าย และที่หัวต้องมีระบบป้องกันน้ำหยดเป็นสิ่งที่สำคัญ

ข้อมูลจากหนังสือผักไฮโดรโปนิกส์ ฉบับชาวบ้าน

error: Content is protected !!