สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม ไส้เดือนสีน้ำเงิน (Blue worm)

สายพันธ์ุไส้เดือนดินยอดนิยม เพอริโฮนีกส์ เอกซ์คาวาตัส หรือ ไส้เดือนสีน้ำเงิน (Blue worm)

ชื่อท้องถิ่น ไส้เดือนสีน้ำเงิน

ลักษณะ ไส้เดือนสายพันธ์ุนี้เป็นไส้เดือนดินในเขตร้อน ซึ่งขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและเลี้ยงง่าย และในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือแยกไส้เดือนดินออกจากปุ๋ยหมักได้ง่ายมาก แต่มีข้อเสียคือ มีความต้านทางต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมได้ค่อนข้างต่ำ แต่ในสภาพเขตร้อน จะเหมาะสมมากสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้ เนื่องจากเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่พบได้ทั่วไปในเอเซีย และมีการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในประเทศฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย

ข้อดี กินเก่ง ไม่เลือกกิน ขยายพันธุ์เร็ว มีลูกดกมาก

ข้อเสีย ตัวเล็ก แยกตัวลำบาก เมื่อเลี้ยงปริมาณมากๆ ไส้เดือนดินมักชอบไปรวมกับบ่ออื่น

ไส้เดือนสีน้ำเงิน

ไส้เดือนสีน้ำเงิน

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!