การเลี้ยงไส้เดือนดิน…เบื้องต้น

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงไส้เดือนดิน ก่อนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนดินนั้นจะต้องมีการวางแผนเสียก่อน โดยจุดสำคัญคือ เลี้ยงไปเพื่ออะไร จากนั้นจึงศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง หรืออาจจะทดสองเลี้ยงแบบเล็กๆสักระยะก่อนเพื่อเป็นการศึกษา ก่อนลงมือนำไปทำจริงจัง…

เลี้ยงไส้เดือนบื้องต้น

เลี้ยงไส้เดือนบื้องต้น

หาจุดให้เจอว่า…เลี้ยงไปทำอะไร?

 • ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
 • กำจัดเศษขยะ
 • นำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
 • เหยื่อตกปลา
 • เลี้ยงตัวขาย

หาข้อมูลอย่างเข้มข้น…

เมื่อเราได้รู้เป้าหมายในการเลี้ยงแล้ว จากนั้นให้ทำการหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต กลุ่มเฟสบุค หรือการอบรมเป็นต้น ช่วงขั้นตอนนี้จะใช้เวลาและความตั้งใจให้มากนะครับ

วิธีเลือกสายพันธุ์ไส้เดือน

แต่ละพันธุ์ของไส้เดือนดินนั้น มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์ต่างประเทศอาจจะกินเก่ง ลูกเยอะ ตัวเปื่อยง่ายกว่าพันธุ์ไทย และมันจะหนีได้ง่ายมาก ส่วนพันธุ์ไทยก็จะทนกว่า ดูแลง่าย แต่ก็มีความตื่นตัวเรื่องอุณหภูมิได้มากกว่าพันธุ์ต่างประเทศ

ในการเลือกพันธุ์ไส้เดือนดินนั้นจะต้องดูในเรื่องของความต้องการ ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์AF จะมีขนาดที่ใหญ่ต้องการอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง รำข้าว เป็นต้น ส่วนพันธุ์ขี้ตาแร่ จะมีความตื่นตัวสูงมาก สถานที่เลี้ยงต้องมิดชิดและชอบพื้นที่อับ เหมาะกับการนำมากำจัดเศษผักผลไม้ เช่นเดียวกับพันธุ์ไส้เดือนแดง ชอบกองปุ๋ยที่มีความชื้น และมูลที่ขับถ่านจะมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์อื่น

มาเริ่มทำลองเลี้ยงกัน…

สำหรับมือใหม่นะครับ แนะนำให้เลี้ยงในจำนวนน้อยๆก่อน หากยังไม่มีความชำนาญในการเลี้ยง ยังไม่ต้องซื้อมากเลี้ยงมากเพราะ เดี่ยวมันจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้นควรเตรียมเรื่องการขยายพื้นที่เลี้ยงไว้รอครับ

นอกจากนี้การควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นสิ่งที่ควรคำนึงมาก

ควบคุมสภาพแวดล้อมให้กับไส้เดือนดิน

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดินได้แก่ ความชื่น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง การระบายอากาศ และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลักษณะของดิน ที่สำคัญ ไส้เดือนดินมีน้ำเป็นส่วนประกอบ 70-80% จึงทำให้ความชื้นในดินมีผลต่อจำนวนไส้เดือนความชื้นที่เหมาะสมประมาณ 60-80% อุณหภูมิประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ 7 คือเป็นกลาง และไสเดือนก็จะชอบอยู่ที่มืดๆ

 

ศัตรูที่สำคัญของไส้เดือนดิน

ศัตรูที่สำคัญมีไม่มากนัก สามารถอ่านต่อได้ที่ ศัตรูไส้เดือนดิน ได้เลย

ศัตรูไส้เดือนดิน

ศัตรูไส้เดือนดิน

วัสดุที่ใช้ในการเลี้ยง หรือบ้านของไส้เดือนนั้นเอง

ปัจจุบันนิยมใช้มูลสัจว์ในการใช้เป็นวัสดุเลี้ยง เพราะมีธาตุอาหารครบถ้วน แต่ต้องนำมูลสัตว์ตากตากแดดเพื่อลดกรดในมูลสัตว์ มูลที่นิยมมาทำบ้านของไส้เดือนคือ 1.มูลวัว เนื่องจากหาง่าย 2.มูลม้า เป็นวัสดุที่ดีมาก ขั้นตอนในการเตรียมนั้น  ควรนำมูลมาแช่น้ำไว้ 2-3 วัน

อาหารที่ไส้เดือนกิน

ไส้เดือนดินจะชอบกินอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง สามารถอ่านได้ต่อที่ การให้อาหารไส้เดือนดิน ได้เลยครับ

อาหารไส้เดือน

อาหารไส้เดือน

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนแบบต่างๆ

การเลี้ยงไส้เดือนก็มีอยู๋หลายวิธีนะครับ ทำได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีวิธีการเลี้ยงที่นิยมดังนี้…

 1. เลี้ยงในลิ้นชักพลาสติก นำชั้นใส่เลื้อผ้าใส่ของแบบ 4 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นรองรับปุ๋ยน้ำ ส่วนอีก 3 ชั้นใช้เป็นชั้นเลี้ยงไส้เดือน โดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้ ใช้ฟางแช่น้ำทิ้งไว้ 2-3 วัน มาวางไว้ที่ชั้น 2-3-4 หนา 1-2 นิ้ว จากนั้นใช้วัสดุเลี้ยงไส้เดือนเทลงไปหนา 3-4 นิ้ว ใส่อาหาร โรยให้ทั่วแต่อย่าหนา ปิดลิ้นชักไว้ เติมอาหารทุกๆ 3-4 วัน หรือเมื่อเห็นว่าอาหารหมดแล้ว หลังจากนั้น 2-3 เดือนก็สามารภเก็บไส้เดือนและปุ๋ยหมักได้แล้ว
 2. เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ใช้ถังคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูงประมาณ 80 เซนติเมตร โดยด้านล่างใส้ก๊อกระบายน้ำ ด้านก้นถังใส่เศษ กรวด หิน รองพื้น เพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ดีขึ้น แล้วใช้ลวดตาข่ายพลาสติกปิดทับ จึงใส่วัสดุเลี้ยงลงไป ควรวางไว้ในที่ร่มและควบคุมความชื้นอย่าให้วัสดุแห้ง ควรใช้ตาข่ายพลาสติกคลุมฝาถังด้านบน
 3. เลี้ยงในกะละมัง ใช้กะละมังพลาสติกเจาะรูด้านล่าง เพื่อระบายน้ำมูลไส้เดือน และใช้ฝาปิดไม่ให้โดนแสง หรือวางเป็นชั้นๆ เพื่อให้มีแสงน้อย

การแก้ปัญหาการเลี้ยงไส้เดือนดิน

1.กลิ่นเหม็น

 • เกิดจากเปียกเกินไป แก้ไขโดย ให้เติมที่อยู่แห้งเพื่อดูดซับน้ำ เปิดฝาเลี้ยง 2-3 วัน
 • อาหารมากเกินไป แก้ไขโดย งดการให้อาหาร รออาหารจนอาหารหมด
 • pH เป็นกรดมากเกินไป ทำให้ไส้เดือนตัวเปื่อยตาย แก้ไขโดย โรยปูนขาวทุก 1-2 เดือน
 • ลดอาหารประเภทโปรตีน

2.ไส้เดือนหายเกลี้ยง

 • อาหารไม่พอ ให้เติมอาหารเข้าไป
 • ที่อยู่หมด ให้เพิ่มที่อยู่
 • ที่เลี้ยงร้อน ให้ย้ายที่เลี้ยงไว้ที่ร่มและเย็น

3. ที่อยู่แห้ง

 • ผิวหน้าดินแห้ง ใช้วิธีการฉีดพรมให้ทั่วผิวหน้าดิน
 • ให้อาหารแห้งเกินไป เปลี่ยนอาหารที่มีน้ำ เช่น เปลือกแตงโม
 • การระเหยน้ำเกิดขึ้นเร็ว แก้โดย ไม่วางกลางแจ้ง

4. มีมดในที่เลี้ยง

ถ้าที่อยู่แห้งเกินไปมดอาจเข้ามาทำรังได้ แก้ไขโดย ทำให้ที่อยู่ชื้น วางขาตั้งที่หล่อถ้วยน้ำไว้

สุดท้ายย!!! ตลาดไส้เดือน

เป็นสิ่งที่สำคัญเลยที่เดียว สามารถอ่านได้เลยที่…. ตลาดไส้เดือนดิน ขายตัวและมูลไส้เดือนดิน

การตลาดไส้เดือนดิน

การตลาดไส้เดือนดิน

ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ^^

coachnong.com

error: Content is protected !!