วิธีคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากมูลไส้เดือนดิน

คัดแยกมูลไส้เดือนดิน

คัดแยกมูลไส้เดือนดิน

เมื่อไส้เดือนโตเติมไว พร้อมที่จะแยกมูลและตัวแล้ว ผมมีวิธีที่จะแยกมูลและตัวไส้เดือนออกจากกัน เพราะเมื่อปริมาณไส้เดือนดินเพิ่มและตัวอ่อน ก็จะเกิดการแย่งอาหารกัน วิธีแก้ที่เหมาะสมโดยแยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกจากสถานที่เดิม ไปยังสถานที่ใหม่หรือไปคัดแยกจำหน่ายตัวไส้เดือน

ที่สำคัญยังสามารถดูได้ว่าไส้เดือนดินมีการเพิ่มจำนวนตัวมากเพียงใด โดยวิธีการคัดแยกมีดังนี้ครับ

คัดแยกด้วยมือ…

ใช้ได้กับปริมาณไส้เดือนที่ไม่มากนัก โดยใช้มือแยกแแกมา หรืองดให้น้ำแล้วใช้ตะแกรง หรือตะกร้าพลาสติกที่มีรูร่อนไส้เดือนออกมา

คัดแยกมูลไส้เดือนด้วยมือ

คัดแยกมูลไส้เดือนด้วยมือ

คัดแยกด้วยเครื่อง….

คล้ายๆ วิธีแรกแต่ต่างกันตรงที่ วิธีนี้ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยแยกไส้เดือนดินออกมาจากกองมูลไส้เดือนดิน วิธีนี้นิยมหันอย่างแพร่หลาย

เครื่องแยกมูลไส้เดือนดิน

เครื่องแยกมูลไส้เดือนดิน

ให้ไส้เดือนเคลื่อนย้ายกันเอง…ทำยังไง?

วิธีการนี้คือ ให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ไปยังอาหารใหม่ สามารถทำได้โดยการหยุดให้น้ำและอาหารอย่างน้อย 5-10 วัน หลังจากนั้นใส่ดินใหม่ลงไปพร้อมอาหาร เพื่อล่อให้ไส้เดือนเคลื่อนที่เข้าอาหารใหม่ แต่วิธีนี้ต้องอาศัยเวลา

ปริมาณไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน

  1. ไส้เดือนดินเป็นหนุ่มสาวแล้วผลิตไข่ทุกๆ 7-10 วัน
  2. ไข่จะฟัก 14-21 วัน
  3. ในไข่มีลูกไส้เดือนดิน 2-20 ตัว เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ตัว
  4. ไส้เดือนดินหนุ่มสาว 1 ตัว จะให้ลูกประมาณ 1,200-1,400 ตัว/ปี
  5. ถ้าเริ่มเลี้ยงไส้เดือนดินหนุ่มสาว 2,000 ตัว จะผลิตได้ 1 ล้านตัว ภายใน 1 ปี

 

ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ^^

coachnong.com

error: Content is protected !!