ศัตรูของไส้เดือนดิน

ศัตรูไส้เดือนดิน

ศัตรูไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดินเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าที่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ซึ่งไส้เดือนดินมักจะถูกกินโดยสัตว์ปีกหลายๆ ชนิด ศัตรูของไส้เดือนดินเช่น ไรแดง มด หนู นก กิ้งกือ กบ หอย งู ตัวอ่อน แมลงปีกแข็ง จิ้งจก ตุ๊กแก  ตัวอย่างของนกที่กินไส้เดือนเป็นอาหารเช่น นกสีดำ นกกระสา นกนางนวล นกหนอน ซึ่งเป็นนกขนาดเล็กที่มีขนตรงหน้าอกสีแดงเป็นต้น นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น เม่น ตัวตุ่น หมาจิ้งจอก และสุกร ก็กินไส้เดือนดินเช่นกัน ทั้งนี้ถึงแม้ไส้เดือนดินจะมีศัตรูเข้าทำอันตรายหลากหลายชนิด แต่ศัตรูสำคัญที่ควรทำการป้องกันมีไม่มาก อาทิเช่น มด กิ้งกือ ไรแดง หอย หนู งู และตัวอ่อนของแมลงปีกแข็ง อย่างแรกผู้เลี้ยงควรทำการป้องกันคือหาวัสดุปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันอย่างเช่น ตาข่าย เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ต่างๆเข้าไปกินไส้เดือน

ไรแดง

ไรแดงอาศัยอยู่ในมูลสัตว์และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ในแปลงเลี้ยงไส้เดือนจะมีไรแดงที่สำคัญคือ Uropoda agitans มีลักษณะสีน้ำตาลจนถึงแดง ขนาดเล็กสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พบมากบนผิวดินขอบบ่อเลี้ยงและรอบๆอาหาร ในสภาพที่ไรแดงระบาด ไส้เดือนดินจะฝังตัวลึกลงไปในวัสดุเลี้ยงไม่ขึ้นมากินอาหารบนผิวดิน เป็นสาเหตุให้ชะงักการเจริญเติบโตและอัตราการขยายพันธุ์ต่ำ

การป้องกันและกำจัด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของไส้เดือน จะกำจัดประชากรของไรแดง การระบาดของไรแดง เกิดจากการขาดจัดการที่ดี เช่นให้น้ำมากเกินไป ให้อาหารมากเกินไป อาหารเปียกและอาหารสด

ให้เปิดวัสดุคลุมบ่อ 2-3 ชั่วโมง ลดปริมาณอาหารและน้ำ ใช้กระดาษเปียกน้ำวางบนแปลง ไรแดงจะเข้าไปอาศัยในกระดาษแล้วนำกระดาษออกไปทำลาย

มด

มดเป็นศัตรูที่สำคัญของไส้เดือนดิน บางชนิดกินไข่และตัวอ่อน การระบาดเกิดจากการให้อาหารที่มีความเข้มข้นสูง

การป้องกันและกำจัด

วิธีการป้องกันและกำจัดคือ ไม่ให้มดเข้าไปในบ่อเลี้ยง เช่น ใช้สารเคมีฉีดรอบบ่อ หรือใช้น้ำมันเครื่องเก่าทารอบบ่อ เป็นต้น

White worm

เป็นไส้เดือนขนาดเล็กสีขาวหรือน้ำตาลแดง ติดมากับมูลสัตว์เป็นศัตรูที่สำคัญของไส้เดือนดิน ระบาดมากในสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!