“ตัวไส้เดือนดิน” กับการนำไปใช้

ตัวไส้เดือนดินกับการนำไปใช้

ตัวไส้เดือนดินกับการนำไปใช้

“ตัวไส้เดือนดิน” นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่ของการนำมาย่อยขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักแล้ว ยังสามารถคัดแยกเพื่อขยายพันธุ์หรือนำไปจำหน่ายต่อไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เนื่องจากเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนและสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆหลายชนิดที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงสัตว์ได้

การใช้ไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนเสริมเรื่องสัตว์ต่างๆ สามารถเอามาเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงสัตว์ปีก สุกร กุ้ง และแปรรูป นำมาเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ได้ดี โดยมีรายงานออกมาว่าการใช้โปรตีนจากไส้เดือนดินมาเลี้ยงสัตว์ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เลี้ยงดีมาก การเลี้ยงไก่ทำให้ไก่ออกไข่ดี ปลาสีจะสด ลูกสุกรที่เลี้ยงด้วยโปรตีนจากไส้เดือนดินจะเจริญเติบโตดี

แต่ในการใช้ไส้เดือนดินเพื่อผลิตเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมาก ส่วนใหญ่จะนำไส้เดือนดินเป็นตัวมาใช้ในการเลี้ยงกบ ปลาตู้ ไก่ชน และใช้เป็นเหยื่อตกปลาในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งต่างจากในต่างประเทศที่มีการใช้ไส้เดือนดินผลิตเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงปลาในฟาร์มปลาเป็นหลัก และนอกจากนี้จะใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกและสุกรด้วย

คุณค่าทางอาหารที่ได้จากตัวไส้เดือนดิน

มีนักวิจัยหลายท่านที่ทำการวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารที่ได้จากตัวไส้เดือนดิน ซึ่งพบว่าส่วนประกอบในเนื้อเยื่อโดยทั่วไปของไส้เดือนดินไม่ต่างจากเนื้อเยื่อของสัตว์ชนิดอื่นๆที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ไลซีน อนุพันธ์ของเมทโธโอนีน กับซิสทีน ฟีนิลอะนิลีน และไทโรซีน ซึ่งปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ตรวจพบในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดิน มีปริมาณเพียงพอสำหรับนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ดี

นอกจากนี้ ในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินยังประกอบด้วย กรดไขมันที่ต่อกันเป็นสายยาวซึ่งเป็นกรดไขมันหลายชนิดที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และยังมีแร่ธาตุวิตามินอีกหลายชนิด โดยเฉพาะ ไนอาซินจะมีอยู่ในปริมาณมากและเป็นแหล่งของวิตามิน B12 จากผลวิเคราะห์สารอาหารในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้เลี้ยงปลา ไก่ หมู หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

ในประเทศไทยเคยมีผู้เลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทเกอร์ ซึ่งเป็นไส้เดือนดินขนาดเล็กที่ใช้กำจัดขยะอินทรีย์ ทางการค้ามาเลี้ยงปลาเงินปลาทองหรือปลาตู้สวยงามชนิดต่างๆ พบว่าปลาจะออกสีเร็วและมีสีสดมาก นอกจากนี้ในการนำไส้เดือนดินมาใช้เลี้ยงไก่ชนพบว่าไปหลังไปชนได้กินไส้เดือนดินเป็นอาหารก็จะแข็งแรงและตีชนเก่งมาก นกเขากินก็จะขันเก่ง หรือนกสวยงามกินก็จะมีสีขนที่สวยงาม ในธรรมชาติพบว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่น หมู ไก่ หรือเป็ด ที่เลี้ยงแบบปล่อยก็จะขุ้ยเขี่ยอาหารเมื่อพบไส้เดือนดินพวกมันก็จะจิกกินทันที ดังนั้นไส้เดือนดินในสภาพธรรมชาติก็เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อยู่แล้ว กล่าวคือในการนำไส้เดือนดินมาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆดังกล่าวจึงได้ผลดี

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!