เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินแบบมืออาชีพ

เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินแบบมืออาชีพ

การเลี้ยงไส้เดือนดินอาจจะไม่ยาก แต่ถ้าหากจะให้เป็นอินทรีย์ขนานแท้ ที่เกษตรอินทรย์จริงๆ ต้องการ ในการเลี้ยงและการให้อาหารจึงค่อนข้างละเอียด เพราะสวนที่เป็นอินทรีย์อย่างแท้จริง เวลามาซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนจากที่ฟาร์มไปใช้ในสวนของเขา จะดูละเอียดมาก ว่าสถานที่ที่เราเลี้ยงมีกำแพงกั้นธรรมชาติหรือไม่ บรรจุภภัณฑ์ต้องขาวเกลี้ยง ห้ามมีสกีนใดๆทั้งสิ้น อาหารที่ให้ไส้เดือนดินกินก็ห้ามเป็นเศษอาหาร และต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการใช้สารเคมีเลย คือต้องให้ไส่เดือนดินกินผัก ผลไม้ออแกนิกส์เท่านั้น

แนะนำการเริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนแบบมืออาชีพ

ให้ใช้กะละมังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร จากนั้นนำมาเจาะรูด้านล่างกะละมังให้เป็นรูระบายเล็กๆ ประมาณ 5-6 รู เสร็จแล้ววางไว้ด้านบน ด้านล่างวางรองด้วยกะละมังอีกใบแบบไม่ต้องเจาะรู ไว้สำหรับรองน้ำที่ระบายออกมาจากชั้นบน ขณะเดียวกันให้เตรียมมูลวัวหรือมูลวัวขุนตากแห้ง 5 กิโลกรัม พันธุ์ไส้เดือน 400 ตัว หรือประมาณ ครึ่งกิโลกรัม (พันธุ์ที่นิยมคือ AF) กากถัวเหลือง รำละเอียด น้ำสะอาด

กะละมัง เลี้ยงไส้เดือน

กะละมัง เลี้ยงไส้เดือน

ขั้นตอนเลี้ยงไส้เดือนแบบมืออาชีพ

เริ่มต้นจากนำมูลวัวและมูลแพะมาบด แล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงในกะละมังที่เตรียมไว้ รดน้ำให้พอชุ่มพอประมาณ แลวนำพันธุ์ไส้เดือนจำนวน 400 ตัว ที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปในกะละมัง คลุกไส้เดือนลงไปในกะละมัง รดน้ำอีกครั้งเพื่อให้มีความชื้นพอประมาณ จากนั้นเมื่อเห็นมูลวัวเริ่มแห้งให้สเปรย์น้ำ อาจใช้เป็นแบบพ่นหมอกก็ได้ เพื่อเพิม่ความชื้น โดยเฉพาะหน้าร้อน

อาหารนั้นสำคัญ…อยากได้ธาตุอาหารอย่างไร…ให้ไส้เดือนดินกินอย่างนั้น

ส่วนการให้อาหารไส้เดือนเพื่อต้องการให้ผลิตมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่ายนั้น ให้นำรำละเอียดผสมกับกากถั่วเหลือง ในอัตราส่วนเท่าๆกัน แล้วคลุกเคล้าจนเข้ากัน จากนั้นนำไปใส่ไว้ในกะละมังที่เลี้ยงไส้เดือนไว้ จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไส้เดือนสำหรับการนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยไส้เดือน ประมาณ 20 วัน โดยนับจากวันแรกที่ให้อาหารไส้เดือนดินกิน

เมื่อครบกำหนดสามารถนำมาแยกตัวกับมูลออกจากกัน อาจใช้ตะแกร่งรอนสำหรับมือใหม่ หรือถ้าทำเชิงพาณิชย์ สามารถใช้เครื่องแยกได้เช่นกัน เมื่อแยกแล้วสามารถนำมูลไปใช้ประโยชน์ได้เลย หรือถ้าเพื่อจำหน่ายให้นำมูลไส้เดือนดินไปตากแห้ง จากนั้นนำมาเข้าเครื่องบดให้ระเอียด แล้วบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไป

มูลวัว มูลแพะ ต้องนำมาหมักเพื่อคายแก๊ซก่อน เพื่อไม่ให้ร้อน วิธีทดสอบแบบง่ายว่าใช้ได้หรือยัง คือใช้มือสัมผัสมูลวัวดู ถ้าไม่ร้อนแสดงว่าใช้ได่้แล้ว ไม่เช่นนั้นไส้เดือนดินอาจตายได้

นอกจากนี้อาหารอย่างอื่นที่ให้ไส้เดือนดินกิน ส่วนใหญ่จะให้ตามธาตุอาหารที่ต้องการให้มีในปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งจริงๆ กินได้หมดทุกอย่าง อย่างเช่นเศษผักใบเขียวก็จะมีไนโตรเจนสูง เศษมะละกอก็สามารถกินได้ แต่เวลาเลี้ยงต้องระวังอาจเน่าได้

ข้อมูลจากหนังสือเลี้ยงไส้เดือนให้รวย

error: Content is protected !!