เงินสร้างคุณค่าสิ่งที่ดี

ใช้ “เงิน” สร้างความ “ความดี”

“เงิน”
เป็นสื่อกลางชนิดหนึ่ง
ที่แลกเปลี่ยน
เป็นสิ่งของต่างๆได้

“เงิน”
เป็นคำกลางๆ
ไม่มีอะไร ดี หรือ ไม่ดี
ในคำว่า “เงิน”

“รวย”
ก็เป็นคำบอกสถานะ
ว่าคนนั้นมีเงินมาก
ไม่มีอะไร ดี หรือ ไม่ดี
ในคำว่า “รวย”

“เงิน”
อยู่ในมือของคนเลว
ก็ทำเลวได้มากขึ้น

“เงิน”
อยู่ในมือของคนดี
ก็ทำดีได้มากขึ้น

ถ้า “เงิน” อยู่ในมือเรา
แล้วมั่นใจว่า..
เราจะทำดีได้มากขึ้น
เราก็สมควรรวย!!

เงินสร้างความดี

เงินสร้างความดี

– โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ –

error: Content is protected !!