ลดความร้อน ไฮโดรโปนิกส์ ด้วยซาแลน

สรรพสิ่งที่ช่วยลดความร้อน

การลดอุณภูมิบริเวณนแปลงผักและสารละลายธาตุอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อย เพราะจะต้องเป็นสิ่งกำหนดว่าการปลูกผักในจะประสบความสำเร็จหรือไม่ วิธีการลดอุณหภูมิที่ใช้อยู่ทั่วไปคือ

การพรางแสง โดยทั่วไปจะใช้ซาแลนสีดำกว้าง 1 ถึง 2 เมตร พรางแสงได้ 50% ขึงเหนือรางปลูกในแนวเหนือใต้ โดยถึงสองชั้นสลับกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้น ซึ่งช่วยในการระบายลมและลดความร้อน นอกจากนี้การขึงซาแลนสองระดับความสูงจะเกิดช่องว่างระหว่างชั้นซึ่งจะยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้ในช่วงตอนเช้าและบ่าย โดยบริเวณที่ถูกแสงโดยตรงจากเคลื่อนที่ตามพระอาทิตย์ ดังนั้น จุดที่ถูกแสงโดยตรงจะไม่อยู่กับที่จะเป็นการป้องกันให้พืชได้รับแสงมากเกินไปต่อเนื่องเป็นเวลานานและพืชจะไม่เหี่ยวและช่วยกันลดการยืดของผักในหน้าฝนเมื่อมีปริมาณแสงน้อย

ซาแลนลดความร้อน

ซาแลนลดความร้อน

คุณสมบัติของซาแลนแต่ละสี

  • ซาแลนสีดำ ที่มีขายอยู่ทั่วไป มีเปอร์เซนการพรางแสงหลายอัตรา
  • ซาแลนสีเขียว สามารถหาได้ทั่วไปแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการทางแสงปลูกผัก เนื่องจากผักจะดูดแสงสีอื่นและสะท้อนสีเขียวออกมาหมายถึงผักไม่ต้องการสีเขียว ทำนองเดียวกันซาแลนสีเขียวก็จะสะท้อนสีเขียวออกมา ซึ่งเป็นสีที่พืชไม่ต้องการต้องการ
  • ซาแลนสีเทาเงิน ผลิตได้ในประเทศไทยมีการสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีดำ
  • ซาแลน Aluminet ทำจากประเทศอิสราเอลจะมีการสะท้อนแสงได้ดีมากแต่ราคาก็แพงมากเช่นกัน
  • ซาแลนสีแดง Clomatinet สั่งเข้าจากอิสราเอลแต่ราคาแพงมาก
error: Content is protected !!