ปัญหาที่พบในการปลูกผัก

ผักไม่สีแดง

ผักพวกที่มีสีแดง เช่น เรดโอ๊ค เรดออรัล เมื่อปลูกแล้วสีอาจไม่แดงเข้ม สาเหตุ ขึ้นอยู่ปับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • พันธุ์ที่ใช้ปลูก  ผักบางชนิดจะมีสีอ่อน บางชนิดสีเข้มต้องเลือกให้เหมาะสม
  • สภาพแวดล้อม เม็ดสีในใบผักสลัด มี 2 ชนิดคือ Chlorophyll จะให้สีเขียวจำเป็นในการสังเคราะห์แสง และ Anthocyanins จะให้สีแดงซึ่งในผักสลัดสีแดงจะมีทั้งสองตัวนี้ถ้ามี Antocyanins มากก็จะเป็นสีแดงมาก ถ้ามีน้อยสีแดงก็จะจางลง ซึ่งปริมาณ Chlorophyll และ Antocyanins จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณแสงและอุณหภูมิ โดย Antocyanins จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อแสงมากขึ้นและอุณหภูมิต่ำลง ดังนั้นผักสลัดปลูกในหน้าหนาวจึงมีสีแดงเข้ม และผักถ้าปลูกในร่มเงาจะมีสีซีดลง ผักที่ปลูกในสารละลายเข้มข้นจะมีสีแดงเข้มกว่าผักในสารละลายเจือจาง นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณ K ในสารละลายอาจจะช่วยเพิ่มความเข้มของสีได้ด้วย

วิธีแก้ไข

โดยสรุปการปลูกให้ผักมีสีแดงเข้ม ข้อที่สำคัญที่สุดคือเลือกพันธุ์ที่มีสีแดงเข้ม บางพันธุ์จะมีสีแดงเข้มแม้ในหน้าร้อน ต้องเลือกพันธุ์ให้ดี หรือถ้าไม่สามารถเลือกพันธุ์ได้ ก็ต้องปลูกในหน้าหนาวและให้ผักไปรับแสงเต็มที่ ซึ่งจะพบปัญหาผักที่ปลูกในโรงเรือนจะมีสีจาง เนื่องจากหลังคาโรงเรือนลดความเข้มแสง และอุณหภูมิในโรงเรือนก็สูงด้วย บางแห่งจะใช้วิธีย้ายผักออกนอกโรงเรือนก่อนขาย 2-3 วัน ให้ผักไปรับแสงเต็มที่ ก็ช่วยให้สีเข้มขึ้นได้บ้าง

ผักไม่โต ลำต้นยืดสูง เลื้อยไม่เป็นพุ่ม

ผักไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ

วิธีแก้ไข

เปลี่ยนสถานที่ตั้งแปลง ย้ายชุดปลูกใหม่ไปไว้ที่ใหม่ หรือกรณีมีสิ่งกีดขวางหรือตาข่ายบังแสงให้เปิดตาข่ายบังแสงในช่วงเวลากลางวันเพื่อให้พืชได้รับแสงมากขึ้น

ใบแห้งติดรางปลูกไฮโดรโปนิกส์

สาเหตุผักโดนแดดจัดเกินไป

วิธีแก้ไข

ใช้ละอองน้ำเพื่อลดความร้อนให้แก่ระบบปลูก หรือใช้ตาข่ายพรางแสงช่วยอีกทาง

ใบแห้งติดราง

ใบแห้งติดราง

เพาะต้นกล้าไม่ขึ้น

สาเหตุอาจเกิดจากคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเก็บไว้นานจนหมดอายุ หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการงอกต่ำ ซึ่งเป็นเกรดของการผลิตจากผู้ผลิต หรือการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี

วิธีแก้ไข

ให้เลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ส่วนการเก็บรักษาเมล็ดที่ซื้อมาแล้ว ให้เก็บอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 5-10 องศาเซลเซียสและแห้งสนิท และสำหรับการนำเมล็ดพันธ์ออกมาใช้หากยังใช้ไม่หมดในครั้งเดียวทั้งซอง เวลาเทไม่ควรเทใส่ฝ่ามือโดยตรง แล้วเทกลับไปยังซองเดิมอีกครั้ง แต่ควรใช้ช้อนตัก เทใส่กระดาษหรือภาชนะแห้งๆ เพื่อแบ่งใช้เพราะมือของเรามีความชื้นและอาจมีเชื้อปนเปื้อน จนทำให้เมล็ดเสียคุณภาพได้

เพาะต้นกล้าไม่ขึ้น

เพาะต้นกล้าไม่ขึ้น

ข้อมูลจากหนังสือผักสลัดเชิงการค้า

error: Content is protected !!