แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ผสมปุ๋ย A และ B ของผักไฮโดรโปรนิกส์ ตอนที่ 13

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ น้ำปุ๋ย ในวงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จะเรียกปุ๋ยชนิดนี้ว่า ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B โดยพื้นฐานแล้ว ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B จะมีสีและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยก ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B ออกจากกัน เมื่อยัง
ไม่ใช้งาน

อุปกรณ์ในการผสมปุ๋ยสารละลาย

 • ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B
 • กรดไนตริก ปุ๋ย C
 • ภาชนะตวง
 • เครื่องวัด PH หรือ Drop test วัดค่า PH
 • เครื่องวัด EC
ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B

ผสมปุ๋ย A และ ปุ๋ย B

คุณสมบัติของแต่ละอุปกรณ์

จะอธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของอุปกรณ์ในการผสมปุ๋ย

 1. ปุ๋ยA จะมีลักษณะสีเข้มประกอบไปด้วยแคลเซียมไนเตรท เหล็กดีพี เหล็กโล
 2. ปุ๋ยB จะมีลักษณะสีเขียวใส ประกอบไปด้วย โปแตสเซียมไนเตรท แมกนีเซียม โมโนโปแตสเซียม และ จุลธาตุ เสริมต่างๆ
 3. ปุ๋ยC เป็นกรดไนตริก คุณสมบัติเพื่อลดค่า PH น้ำที่จะมาผสมปุ๋บ
 4. ภาชนะตวง จะเป็น หลอดสลิ้งฉีดยา ใช้สำหรับในการวัดปริมาณปุ๋ย
 5. เครื่องวัดค่า PH ใช้สำหรับวัดค่า PH ของน้ำก่อนที่จะผสมปุ๋ย โดยจะมีสองแบบคือ แบบเครื่องมือวัด (ราคาสูง)และแบบ DropTest(ราคาถูก)
 6. เครื่องวัดค่า EC ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยที่ผสมกับน้ำ
ผสมปุ๋ย AB ไฮโดรโปนิกส์

ผสมปุ๋ย AB ไฮโดรโปนิกส์

ขั้นตอนการผสมปุ๋ย AB

 • คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องการ และใส่น้ำลงไปในถัง
 • วัดค่า PH โดยใช้อุปกรณ์วัดค่า PH
 • ปรับค่า PH ให้อยู่ระหว่าง 6.0 – 6.5 โดยใช้กรดไนตริกเพื่อลดค่า PH กรณีค่า PH ต่ำเกินไป ให้เติมน้ำเพิ่ม
 • เติมปุ๋ย A ในอัตราส่วน ปุ๋ย 5cc ต่อ น้ำ 1 ลิตร
 • คนปุ๋ย A ให้ทั่วถังผสม
 • เติมปุ๋ย B ในอัตราส่วน ปุ๋ย 5cc ต่อ น้ำ 1 ลิตร
 • คนปุ๋ย B ให้ทั่วถังผสม
 • วัดค่า EC ให้อยู๋ที่ 1.6-1.7
 • ถ้า EC ต่ำ ให้เติมปุ๋ย A และ B ลงไปในอัตราส่วนที่เท่ากัน
 • ถ้า EC สูง ให้เติมน้ำเปล่าที่ปรับค่า PH แล้ว ลงไป

ข้อแนะนำ

ควรวัดค่า PH และ ค่า EC อย่างน้อยทุก 2 วัน เพื่อไม่ให้น้ำปุ๋ยมีค่าที่ PH ที่สูงเกิน และค่า EC ที่น้อยเกิน เนื่องจากค่า PH และ EC จะเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกแสงแดดและผักสลัดก็ดูดสารอาหารจากปุ๋ยไป

ผสมปู๋ย AB ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

ผสมปู๋ย AB ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

 

เราทุกคนสามารถเรียนรู้ และเก่งชำนาญได้ในทุกๆเรื่อง เมื่อมีความตั้งใจ

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!