แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ต้นกล้าขึ้นแปลงปลูกครั้งแรก!!! ตอนที่ 14

พร้อมแล้วสำหรับการขึ้นราง

เมื่อต้นกล้าของผักสลัดเริ่มโต และมีใบเลี้ยง 2 ใบขึ้นแล้ว และต้นผักเริ่มยึดแล้ว ให้นำผักขึ้นรางอนุบาล เพื่อให้ผักสลัดได้รับปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำผักสลัดขึ้นแปลงอนุบาล

นำผักสลัดขึ้นแปลงอนุบาล

คำแนะนำและวิธีการ

ในการนำผักสลัดขึ้นแปลงอนุบาลได้นั้นต้องสังเกตดูที่ต้นผักสลัดว่า มีใบเลี้ยงที่ 3-4 ขึ้นหรือยัง ถ้ามีใบขึ้นแล้วสามารถนำขึ้นแปลงอนุบาลได้ และเรื่องปุ๋ยที่จะผสมคือ ในส่วนของแปลงอนุบาลควรจะผสมปุ๋ยในอัตราส่วนที่ไม่มากคือ 1:250 คือปุ๋ย 4 cc ต่อ น้ำ 1 ลิตร หรือ ค่า EC จะอยู่ที่ 1.3 และควรระวังเรื่องความร้อนของโรงเรือนและอากาศโดยรอบ วิธิแก้ไขคือ ใช้สแลนลดความร้อนของแดด และใช้การพ่นหมอก

ผักสลัดแปลงอนุบาล

ผักสลัดแปลงอนุบาล

 

ผักสลัดแปลงอนุบาล

ผักสลัดแปลงอนุบาล

 

ช่วงนี้เราจะเห็นการเจริญเติบโตของผักสลัดเร็วมาก เพราะผักสลัดได้รับอาหารปุ๋ยเต็มที่ ช่วงนี้ก็ดูเรื่องค่า PH และ EC เป็นพิเศษ

 

ทุกอย่างเข้าใจได้ ถ้าเราเปิดใจพร้อมที่เรียนรู้

ขอให้ทุกโชคดี

coachnong

error: Content is protected !!