แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – ผักสลัดอนุบาลอายุ 3 สัปดาห์ ตอนที่ 15

ผ่านมาสามสัปดาห์แล้ว

ผักสลัดเริ่มมีสีสันและออกสีบ้างแล้ว มีใบเพิ่มขึ้น และรากก็เริ่มยาวขึ้นเล็กน้อย มันทำให้ coachnong ชื่นใจเมื่อเห็นผักสลัดเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน

ผักสลัดอายุ 3 สัปดาห์

ผักสลัดอายุ 3 สัปดาห์

การดูแลและการให้ปุ๋ย

เมื่อผักสลัดเริ่มโตขึ้นการให้ปุ๋ยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก โดยกล่าวคือ ยิ่งผักเริ่มมีอายุวันมากขึ้น ควรเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยมากขึ้น คือค่า EC นั้นเอง โดยปกติแล้ว ค่า EC ในผักอนุบาล ควรอยู่ระหว่าง 1.2-1.3 ดังนั้นควรรักษาระดับนี้ไว้ เพิ่มได้นิดหน่อยเมื่อสังเกตใบผักเริ่มใหญ่ขึ้น

ผักสลัดแปลงอนุบาล

ผักสลัดแปลงอนุบาล

 

การวางแผนขึ้นแปลงปลูก

เมื่อรางสลัดแปลงอนุบาลยางประมาณ 5 ซม. แล้ว สามารถนำขึ้นแปลงปลูกได้เลย สังเกตดูสีของรากต้องไม่ดำ ถ้าดำมากจนเกินไปแสดงว่าผักอาจจะติดโรคได้ เช่นโรครากเน่า เป็นต้น ส่วนวิธีป้องกันโรครากเน่านั้นจะอธิบายในบทความต่อๆไปครับ

 

ลบคำศัพท์คำว่า “ปํญหา” ออกไปจากชีวิต เพราะนั้นคือสิ่งท้าทายที่ทำให้เราเติบโต

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

error: Content is protected !!