แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ในฝัน – โรคของผักไฮโดรโปรนิกส์ ตอนที่ 16

โรคที่เกิดขึ้นในผักไฮโดรโปนิกส์

โรคพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ปลูกผักไฮโดรทุกคนต้องต่อเจอกัน วันนี้จึงพดถึงโรคพืชที่พบเจอบ่อยที่ฟาร์มของ และวิธีที่ฟาร์มผักเราใช้ในการแก้ไขและป้องกันโรคต่างๆเพื่อให้ผักของเราออกมาแข็งแรงอร่อย

ถึงแม้ว่าการปลูกพืชแบบระบบไฮโดรนั้นจะเป็นระบบที่สามารถขจัดปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงที่อยู่ในดินได้อย่างดีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การปลูกระบบนี้จะไม่มีโรคเลยหากเราจัดการไม่ดีพอและละเลยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โอกาสที่โรคพืชจะเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ และอีกทั้งยังติดต่อได้ง่ายทางสารละลายธาตุอาหารด้วย

โรคของผักไฮโดรโปนิกส์

โรคของผักไฮโดรโปนิกส์

โรคพืชต่างๆในระบบไฮโดรโปนิกส์และการป้องกัน

โรคพืชในกลุ่มผักไฮโดรแบบเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ

 1. โรคที่เกิดกับใบ โรคในกลุ่มนี้ จะเกิดจากเชื้อที่แพร่ระบาดทางอากาศ หรือบางโรคเกิดจากแมลงที่เป็นพาหะ ทำให้มีการติดเชื้อที่ใบของพืช เช่น โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง หรือ โรคใบจุด เป็นต้น
 2. โรคที่เกิดกับราก โรคกลุ่มนี้จะเกิดจากเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปในระบบจ่ายสารละลายธาตุอาหาร หรือในน้ำที่เราใช้ในการเตรียมสารละลาย วัสดุปลูกหรือเมล็ดพันธุ์ จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่รากหรือส่วนอื่นๆของผักที่อยู่ในวัสดุปลูก ตัวอย่างของโรคนี้ เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า และโรคเหี่ยว

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคในผักไฮโดรโปนิกส์

มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เพิ่มโอกาสและความเสียงในการเกิดโรค เช่น

 1.  ระบบที่ใช้ปลูก เช่นระบบที่มีการหมุนเวียนเอาสารละลายมาใช้ใหม่ โอกาสที่จะเป็นโรครากก็จะเพิ่มขึ้น
 2. สภาพการปลูก  การปลูกในระบบเปิดหรือกลางแจ้งย่อมมีโอกาสมีโอกาสเกิดโรคที่ใบมากกว่าสภาพโรงเรือนปิด
 3. ชนิดของพืชผัก  พืชผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าก็จะมีโอกาสที่เป็นโรคน้อยกว่า
 4. สภาพแวดล้อม  พืชที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีอากาศที่ดี โอกาสเป็นโรคจะน้อยกว่าช่วงอากาศร้อนชื้น หรือในโรงเรือนที่อับแสง
 5. การจัดการ  อันนี้พูดถึงการดูแลเอาใจใส่ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเข้าไปในระบบได้
  โรคใบเน่า ผักไฮโดรโปนิกส์

  โรคใบเน่า ผักไฮโดรโปนิกส์

   

   

เป็นสิ่งที่เจอแน่นอน

โรคต่างที่กล่าวมานั้น เป็นสิงที่นักปลูกผักส่วนใหญ่แล้วเคยมีประสบการเจอมาก่อน แต่ก็มีวิธีป้องกันและแก้ไขรองรับอยู่แล้ว เพราะ ฉะนั้น สำหรับผู้ปลูกใหม่ๆ สบายใจได้เลย

เมื่อเจอสิ่งท้าทายเข้ามา ให้แก้และลุยกับสิ่งนั้น ทีละจุด

ขอให้ทุกคนโชคดี

coachnong

 

error: Content is protected !!