รีวิว งานเกษตรแฟร์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

สวัสดีครับมาเที่ยวดูงานเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ่านมาแล้วสำหรับงานเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี 2560 ภายในงานประกอบได้ด้วย แหล่งความรู้เกษตรมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาอารที่มาเป็นบูท รวมไปถึงการละเล่นต่างๆ ที่ถูกใจ

งานเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ชุดแปลงสาธิต ปลูกพืชไม่ใช้ดิน

มีการจัดแสดงชุดแปลงสาธิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หลายระบบ รวมถึงการใช้ปุ๋ยสารละลายอย่างคุ้มค่า

แปลงปลูกไฮโดรโปนิกส์

แปลงปลูกไฮโดรโปนิกส์

แปลงปลูกไฮโดรโปนิกส์

การปลูกแบบ เลี้ยงสัตว์น้ำไปด้วย

แปลงปลูกแบบ เลี้ยงสัตว์น้ำ

แปลงปลูกแบบ เลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ปลูกพันธ์ุดอกไม้แบบระบบน้ำหยด

พันธ์ุดอกไม้ระบบน้ำหยด

พันธ์ุดอกไม้ระบบน้ำหยด

ชุดแปลงสาธิต ปลูกพืชในดิน

มีการแสดงแปลงสาธิตปลูกพืชลงดินมากมาย แบบผสมผสานได้อย่างลงตัว โดยมรการทำวิจัยพันธ์ุพืชต่างๆ

 

แปลงสาธิตพันธ์ุข้าว

แปลงสาธิตปลูกข้าว

แปลงสาธิตปลูกข้าว

เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ กบ และปลา

เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

 

มีพันธุ์ไม้ต่างๆจำหน่ายมากมายภายในงาน

มีพันธ์ุไม้จำหน่ายมากมาย ทั้งของนักศึกษา และจากร้านภายนอก เมื่อเห็นพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุแล้ว น่าซื้อกลับบ้านทันที

จำหน่ายพันธ์ุไม้

จำหน่ายพันธ์ุไม้

จำหน่ายพันธ์ุไม้

จำหน่ายพันธ์ุไม้

 

จำหน่ายสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก

มีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักจำนวนมากจำหน่าย เช่น กระต่าย หนู นก และปลาสวยงาม

 

จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายนกแก้วแสนรู้

จำหน่ายนกแก้วแสนรู้

 

สิ่งที่ได้จากงานครั้งนี้

จากงานครั้งนี้ ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เพิ่มเติมอีกมากขึ้น จากวิทยากร ต้องขอบคุณวิทยากรอีกครั้งครับ

 

error: Content is protected !!